Ett viktigt, filmiskt verktyg.
Bildbeskärning.

Ett viktigt, filmiskt verktyg.

© Shutterstock.

Bildbeskärning – så använder du utsnittet när du fotar och filmar

Beskärningen, eller utsnittet, bestämmer avståndet mellan betraktaren och motivet i en film eller ett foto. Det är ett viktigt filmiskt verktyg och helt grundläggande när du komponerar foton.

26 augusti 2023 av Rasmus Elm Rasmussen

Utsnittet, alltså beskärningen av motivet, är det öga med vilket betraktaren ser en film eller ett foto. Det är ett snävare utsnitt än vad det mänskliga ögat ger, eftersom motivet avgränsas av en ram. Ramens bredd beror på bildformatet.

Utsnittet är ett viktigt filmiskt grepp och grundläggande för bildkompositionen när man fotograferar. De olika bildutsnitten kallas översiktsbild, helbild, halvbild, närbild och detaljbild.

Människokroppen är måttstocken för hur utsnitten betecknas. Om du har en bild där en persons huvud tar upp hela bildrutan, kallar vi det för en närbild, och samma sak gäller om motivet är en fotboll. Om det däremot är en skalbagge som fyller hela bilden, kallas det för en detaljbild eller extrem närbild, och om det är ett hus som fyller hela bilden är det en helbild.

Syftet med bildbeskärning är därför att fokusera på hur varje bildruta är beskuren. Ju närmare en extrem närbild vi kommer, desto lättare blir det ofta att tolka känslor när vi rör oss in i den intima sfären. I den andra änden av spektrumet kan en översiktsbild hjälpa betraktaren att förstå sammanhanget och få överblick över platsen, människorna och den sociala miljön.

Nedan tar vi en närmare titt på effekten av bildbeskärning till olika utsnitt.

Översiktsbild
Helbild
Halvbild
Bröstbild
Närbild
Detaljbild

Översiktsbild

Översiktsbilden är ett utsnitt som ger en överblick där du fortfarande får en tydlig känsla av miljön och omgivningen. Närvarande personer syns i helfigur.

Översiktsbildens funktion är alltså att visa en fullständig översikt över den miljö som personen befinner sig i. Utsnittet kan även kallas totalbild. Om vi zoomar ut ännu längre får vi en vidbild eller etableringsbild.  

Läs även: Här är de bästa programmen för videoredigering

Miljön och personerna syns i detta utsnitt.
Översiktsbild.

Ett utsnitt där man får översikt över hela miljön och personer som befinner sig där.

© Shutterstock.

Helbild

Miljön tar upp mycket utrymme i en helbild, samtidigt som man kommer tillräckligt nära personerna för att kunna uppfatta vad de gör på ett bra sätt.

Läs även: De bästa kamerorna för video

Man är tillräckligt nära personerna för att kunna uppfatta vad de gör och känner, samtidigt som miljön syns tydligt i detta utsnitt.
Helbild

Ett utsnitt där man får en viss översikt över miljön men ändå kommer så nära personerna att man kan uppfatta vad de gör.

© Shutterstock.

Halvbild

Här är personerna vanligtvis beskurna ungefär vid midjan, eller mer sällan vid knäna. Det finns fortfarande tillräckligt med utrymme runt dem för att visa deras rörelser och handlingar.

Syftet med att använda en halvbild är att fokusera på personerna och deras kroppsspråk, eftersom detta är ett tätare utsnitt än helbilden. 

Läs även: De bästa gratisprogrammen för bildbehandling

Personerna brukar vara beskurna vid höften i en halvbild.
Halvbild.

Detta utsnitt låter betraktaren se rörelser och interaktion. 

© Shutterstock.

Bröstbild

Det finns även en något mer inzoomad version av halvbilden. Med detta något tätare utsnitt uppfattar man tydligt personernas kroppsspråk och reaktioner. Personer brukar visas från bröstet och uppåt, men detta utsnitt ligger ofta nära halvbilden. Bröstbilden är ett utsnitt som ofta används till dialogscener.

Läs även: Vad är AI-genererade bilder – och behöver du oroa dig?

Här är det personen som är i centrum.
Bröstbild.

Ett utsnitt som gör att man kan uppfatta personernas reaktioner och mimik tydligt. 

© Shutterstock.

Närbild

Vid en närbild ser man ett ansikte eller ett föremål på så nära håll att det tar upp nästan hela bildrutan. Närbilder används ofta för att visa en persons känslomässiga reaktion eller en viss del av ett föremål.

Detta utsnitt är utmärkt för att visa känslor eller porträttera en människa.
Närbild.

Personens ansikte tar upp nästan hela bildrutan i denna beskärning, och ansiktsuttryck syns tydligt.

© Shutterstock.

Detaljbild

Detta kan även kallas extrem närbild, alltså ett utsnitt som visar ett litet föremål, en detalj på ett föremål eller en del av ett ansikte. Det kan vara en tår i ögat, ett handtag som vrids på en dörr, avtryckaren på en pistol som trycks in och så vidare. 

Läs även: Ny app tar bort oönskade inslag i dina bilder

Detaljer och små föremål fyller hela bildrutan i detta utsnitt.
Detaljbild.

En beskärning som visar detaljer eller mycket små föremål.

© Shutterstock.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av