God bildkomposition fotografi

Fotografen bakom den här bilden kan sina kompositionsregler – de krökta linjerna leder blicken mot trappans öppning som ligger i det gyllene snittet.

© Shutterstock

De viktigaste punkterna du som fotograf behöver känna till om komposition

Du kanske inte tänker på bildkompositionen i första hand när du är ute och fotograferar. Men faktum är att du kan lyfta dina bilder till nya höjder om du är medveten om var i bilden du placerar dina motiv.

21 mars 2018 av Sarah Marie Winter

När du tar en bild gör du en rad val. Du väljer program i kameran, ställer in ISO, bländare och slutartid och gör kanske även andra inställningar i kameran. 

Men du tar också – medvetet eller omedvetet – en rad beslut som rör kompositionen av bilden. 

Ska bilden tas i ögonhöjd, nerifrån eller uppifrån? Ska den tas på kort eller långt avstånd, och ska du zooma in eller ut för att få det bästa resultatet?

Du fattar alltså en rad kompositionsrelaterade val i jakten på den perfekta bilden. 

Vad är bildkomposition?

Bildkomposition är en term för hur bilden är uppbyggd, så att den presenterar sitt motiv så effektivt som möjligt. 

En lyckad komposition kännetecknas av att den leder blicken mot det som fotografen vill visa upp, det vill säga huvudmotivet. Den enklaste sättet att göra det är att arrangera bildelementen så att de känns behagliga och naturliga att se på. 

Det ger en balanserad och harmonisk bild som ofta fångar betraktarens blick under en längre tid. Om kompositionen å andra sidan misslyckas, kan det ge ett rörigt eller ogenomtänkt intryck, och då tappar betraktaren snart intresset. 

Här går vi igenom de grundläggande kompositionsreglerna. När du har bekantat dig med dem kommer du snart märka att de finns överallt. Du kommer också att kunna identifiera varför vissa bilder fungerar medan andra verkar mer ointressanta. 

Bildkompostion Symmetri komplementfärger orange och blå
Symmetri

Här har man använt två kompositionsmässiga grepp – symmetri och komplementfärger. Symmetrin leder in ögat mot mitten, medan de orange och blå färgerna skapar dynamik i bilden.

© Shutterstock

1. Symmetri i bildkompositionen

Världen är full av symmetriska former, både naturliga och artificiella. 

Symmetri kan verkligen fånga blicken, särskilt i situationer där man inte förväntar det – t.ex. i en folksamling. 

Du kan också bryta symmetrin, t.ex. genom att placera en person framför en helt symmetrisk byggnad och på så vis skapa spänning och en punkt som blicken kan fokusera på . 

2. Ledande linjer i fotografiet

När vi tittar på en bild leds vår blick naturligt av linjer. 

När du är medveten om och tar aktiva beslut om var du lägger linjerna i din komposition, kan du leda betraktarens blick in i bilden, antingen mot huvudmotivet eller på en "resa" genom bilden. 

Det finns många olika typer av linjer som fungerar bra vid bildkomposition, t.ex. raka linjer, diagonala linjer och krökta linjer – och de kan alla användas för att ge en bättre komposition. 

Ledande linje i fotografi komposition
Ledande linjer

Vägen som slingrar sig genom landskapet utgör en linje som leder med sig betraktarens blick på en "resa" genom bilden. Den långa slutartiden har förvandlat bilen på vägen till ett lysande streck utmed vägbanan, som står ut bland de mörka kullarna. 

© Shutterstock

3. Beskärning kan de bättre komposition

När en bild inte lämnar ett bestående intryck är det ofta för att huvudmotivet är så är så litet att det försvinner in bland omgivningarna. 

Men många bilder kan räddas genom att man gör en tät beskärning för att avlägsna en stökig bakgrund så att huvudmotivet får betraktarens odelade uppmärksamhet. 

En kikare kan hjälpa dig att hitta ett intressant motiv – just nu kan du få en kikare med 2 nummer av Bonnier Digital FOTO för bara 49 kronor. Se mer här

4. Djup i fotografiet

Det finns inget värre än en bild som är lika platt som papperet som den är tryckt på. 

Du kan skapa djup i en bild genom att se till att du har element i både förgrunden, mellangrunden och bakgrunden. 

Det ger t.ex. dimension till en bild av en horisontlinje, om du som här tar med båten i förgrunden, båtar och träd i mellangrunden och bergen i bakgrunden. Samtidigt får betraktaren en fokuspunkt.

5. Inramning ger bilden fokus

Om du står inför ett motiv som redan har fotograferats tusentals gånger kan det vara en god idé att rama in motivet för att få en intressantare bild.

Både naturen och storstaden bjuder på perfekta ramar, bl.a. träd, portar och fönster.

När du placerar de här elementen i kanterna av bilden isolerar du även huvudmotivet från omgivningarna. Det ger en mer fokuserad kompositionen där blicken naturligt leds mot huvudmotivet.

Komposition – den kinesiska muren
Inramning

Den kinesiska muren har blivit fotograferad otaliga gånger, men genom att rama in motivet genom ett fönster har fotografen skapat en unik bild. 

© Shutterstock

6. Komplementfärger

Färger fungerar olika beroende på hur de kombineras. Komplementfärger är färger som ligger mittemot varandra i färgcirkeln. 

Med andra ord framhäver de här färgerna varandra särskilt väl. Om du har med komplementfärger i dina bilder blir de mer energiska och dynamiska att de på. Ett exempel är röda tulpaner med gröna blad.

komplementfärger i bildkomposition
Färgcirkel

Komplementfärger är de färger sin ligger mittemot varandra i färgcirkeln t.ex. rött och grönt. Komplementfärger framhäver varandra i din bild. 

7. Det gyllene snittet eller regeln om tredjedelar

Du har säkert hört talas om det gyllene snittet, och i fotografkretsar förväxlas det ofta med regeln om tredjedelar. 

I grova drag är tredjedelsregeln en förenklad version av det gyllene snittet. Det gyllene snittet är en formel som delar upp en linje som t.ex går rakt över en bild i två delar. Dividera längden eller höjden med 1,618 för att ta reda på exakt var snittet ska ligga.

I den förenklade versionen behöver du bara föreställa dig två vågräta och två lodräta linjer som delar upp bilden i nio lika stora fyrkanter. 

Gemensamt för båda reglerna är att du ska placera de viktigaste delar av motivet utmed linjerna eller i linjernas skärningspunkter för att få bättre dynamik i bilden.

På en del kameror kan du välja att visa stödlinjerna över LCD-skärmen för att hjälpa dig med kompositionen i fotoögonblicket. 

Billedkomposition i fotografi
Regeln om tredjedelar

Om du delar upp bilden i nio lika stora fält och placerar huvudmotivet på linjernas skärningspunkter, är du på god väg mot bättre dynamik och komposition. 

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av