Spiraltrappa

Fotografen bakom den här bilden vet hur man komponerar ett motiv – de krökta linjerna leder blicken till öppningen i trappan, som är placerad i det gyllene snittet.

© Shutterstock

Det viktigaste du behöver veta om bildkomposition

Det är kanske inte bildernas komposition du tänker mest på när du är ute och fotograferar. Men du kan faktiskt lyfta dina foton till en högre nivå om du är medveten om var i bilden du placerar dina motiv.

5 augusti 2022 av Sarah Marie Winter

När du tar en bild gör du ett antal val. Du väljer program i kameran, ställer in ISO, bländare och slutartid och gör kanske även andra kamerainställningar. 

Men du fattar också – medvetet eller omedvetet – en rad beslut kring motivets komposition

Ska bilden tas i ögonhöjd, nedifrån eller uppifrån? Ska den tas på nära eller långt håll, och ska du zooma in eller ut för att motivet ska bli så bra som möjligt?

Du gör alltså ett antal kompositionella val i jakten på det perfekta fotot. 

Vad är bildkomposition?

Bildkomposition har att göra med hur en bild byggs upp så att den presenterar motivet på bästa sätt. 

En bra komposition kännetecknas av att den först leder ögat till det fotografen vill visa, alltså huvudmotivet. Det enklaste sättet är att arrangera motivets beståndsdelar så att de känns bekväma och naturliga att se på. 

Det ger en balanserad och harmonisk bild som ofta håller kvar betraktarens blick längre. På motsatt sätt kan en bild med en rörig eller ogenomtänkt komposition innebära att betraktaren tappar intresset snabbare. 

Här går vi igenom de grundläggande kompositionsreglerna. När du har lärt dig dem upptäcker du snabbt att de finns överallt. Du kommer också att kunna se varför vissa bilder fungerar, medan andra känns nästan irrelevanta.

1. Komponera bilder med symmetri
2. Använd linjer som leder blicken
3. Förbättra kompositionen genom beskärning
4. Skapa djup i motivet
5. Skapa fokus med en ram runt motivet
6. Använd komplementfärger
7. Det gyllene snittet eller regeln om tredjedelar

Bildkomposition Symmetri komplementfärger orange och blått
Symmetri

Här används två kompositionella knep – symmetri och komplementfärger. Symmetrin leder ögat mot mitten, medan färgerna orange och blått skapar dynamik i bilden.

© Shutterstock

1. Komponera bilder med symmetri

Världen är full av symmetriska former, både naturliga och sådana som människan skapat. 

Symmetri kan verkligen fånga blicken, särskilt i situationer där den är oväntad, till exempel i en folksamling. 

Du kan också bryta symmetrin, till exempel genom att placera en person framför en helt symmetrisk byggnad och på så sätt skapa spänning och en punkt som blicken kan fokusera på.

> Läs även Ta landskapsbilder med teleobjektiv

2. Använd linjer som leder blicken

När vi tittar på en bild dras vår blick naturligt till linjer.

Genom att tänka efter och fatta ett aktivt beslut om var du placerar linjer i din komposition kan du dra in betraktaren i bilden, antingen mot huvudmotivet eller på en ”resa” genom motivet.

Det finns många olika typer av linjer som fungerar bra när du ska komponera ett foto, till exempel raka linjer, diagonala linjer och slingrande linjer – och alla kan användas för att förstärka kompositionen. 

Ledande linje i fotografisk komposition
Ledande linjer

Den slingrande vägen bildar en linje som leder blicken och tar med betraktaren på en ”resa” genom bilden. Den långa slutartiden har förvandlat bilen på vägen till en lång ljusstrimma som framträder mellan de mörka kullarna. 

© Shutterstock

3. Förbättra kompositionen genom beskärning

Om en bild inte gör intryck på betraktaren beror det ofta på att huvudmotivet är så litet att det försvinner i det övriga motivet. 

Men många bilder kan räddas genom en tät beskärning, där man tar bort distraherande inslag i bakgrunden och ser till att huvudmotivet får betraktarens odelade uppmärksamhet. 

4. Skapa djup i motivet

Det finns inget värre än en bild som känns lika platt som pappret den är tryckt på.

Du kan skapa djup i en bild genom att placera objekt i förgrund, mellangrund och bakgrund.

En bild av en horisontlinje får till exempel en extra dimension om du som här inkluderar båten i förgrunden, båtar och träd i mellangrunden eller sjön och bergen i bakgrunden. Samtidigt får betraktaren en punkt att fokusera på.

Båt ligger i vattenbrynet medan solen går ner
Djup

Om bilden beskärs så att båtarna ligger i för- och mellangrunden bidrar de till att leda blicken in i motivet.

© Shutterstock

5. Skapa fokus med en ram runt motivet

Om du står inför ett motiv som redan har fotograferats tusentals gånger, kan det vara en bra idé att rama in motivet med sådant som du hittar i närheten. På så sätt skapar du en mer intressant bild.

Både naturen och storstaden erbjuder nämligen perfekta ramar, till exempel träd, portar och fönster.

Genom att placera dessa element vid bildkanterna kan du isolera huvudmotivet från omvärlden. Det skapar en bättre bild där blicken naturligt dras till huvudmotivet.

Komposition – kinesiska muren
Inramning

Kinesiska muren har fotograferats otaliga gånger, men genom att rama in motivet genom ett fönster har fotografen skapat en unik bild. 

© Shutterstock

6. Använd komplementfärger

Färger reagerar olika beroende på hur de kombineras. Komplementfärger är färger som står mitt emot varandra i färgcirkeln. 

Eller med andra ord: Det är färger som framhäver varandra extra mycket. Om du inkluderar komplementfärger i dina bilder får de mer energi och större dynamik. Ett exempel är röda tulpaner med gröna blad.

komplementfärger i bildkomposition
Färgcirkel

Komplementfärger är färger som står mittemot varandra i färgcirkeln, till exempel rött och grönt. Komplementfärger framhäver varandra i dina bilder. 

7. Det gyllene snittet eller regeln om tredjedelar

Du har säkert hört folk prata om det gyllene snittet, och fotografer blandar ofta ihop detta med regeln om tredjedelar. 

I grova drag är tredjedelsregeln en förenklad version av det gyllene snittet. Det gyllene snittet är en formel som delar upp en linje, till exempel tvärs över en bild, i två delar. Dividera längden eller höjden med 1,618 för att ta reda på exakt var snittet ska ligga.

I den förenklade versionen ska du bara föreställa dig två vågräta och två lodräta linjer som delar in bilden i nio lika stora fyrkanter. 

Gemensamt för båda reglerna är att du ska placera motivets viktigaste delar längs linjerna eller i linjernas skärningspunkter, för att få bättre dynamik i din bild.

På vissa kameror kan du låta rutnätet synas hela tiden på lcd-skärmen, så att det blir ännu enklare att använda regeln när du fotograferar. 

> Läs även Detta stänger vi alltid av i Photoshop

Komposition av fotografiska bilder
Tredjedelsregeln

Om du delar upp din bild i nio lika stora fält och placerar huvudmotivet vid linjernas skärningspunkter, är du på god väg mot en bild med större dynamik och bättre komposition. 

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av