Flatbäddsskanner

Många flatbäddsskannrar klarar flera dior åt gången.

© Canon

Skanna flera dior i taget

Här får du användbara tips på hur du kan digitalisera din film- och diasamling med en flatbäddsskanner.

3 mars 2017 av PS

Det kan vara tidskrävande att skanna in sin negativ- eller diasamling. Om du har en större samling är det därför en stor fördel att ha en skanner som underlättar förfarandet så mycket som möjligt. 

Den behöver kunna skanna ett antal bilder på automatisk väg åt gången. En del flatbäddsskannrar klarar fyra bilder, medan andra kan skanna 12 bilder i taget. 

Dessutom behöver skannern automatiskt kunna retuschera bort damm. Annars bliver det ett evighetsarbete. Skanningen utför du med skannerns egen programvara. 

Flatbäddsskanner

Vissa flatbäddsskannrar kan skanna upp till 12 bilder i taget.

© Epson

Så skannar du dina negativ

  1. Putsa skannerns glasskiva med glasputs och en luddfri duk.
  2. Kolla vilken filmtyp det rör sig om. Det går ofta att välja rätt typ i skannerns programvara. Det ger bäst färger.
  3. Placera dina dior i skannerns ramar. Se upp så att du inte lägger i dem spegelvänt. I regel ska den blanka sidan vara vänd uppåt.
  4. Använd en luftblåsa för att blåsa bort damm från bilderna.
  5. Lägg sedan ramarna på plats efter skannerns markeringar.
  6. Ställ in skannern så att den skannar i 100 % och gärna i 2400 ppi. Med den här inställningen ger en dia på 24 x 36 mm en bild på 7,7 megapixel.
  7. När man skannar upp film i storlek, förstoras även dammet. Därför är det viktigt att skannern har digital dammborttagning. Tekniken heter FARE i Canon-skannrar och Digital Ice eller iSRD i alla andra.
  8. Om du behöver justera färger, kontrast och beskärning efter skanningen ska du använda ett bildbehandlingsprogram. Auto Color-funktionen i Photoshop och Elements eller Auto-funktionen i Lightroom är väldigt användbar i det här fallet. 

Plustek Opticfilm

Specialanpassade filmskannrar som Plustek OpticsFilm 7600i är tämligen kompakta.

© Plustek

Om du bara ska skanna ett fåtal dior eller negativ åt gången kan du med fördel skaffa en särskild diaskanner som skannar in bilderna en och en. 

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av