När man skannar in bilder blir bl.a. damm och korn väldigt tydliga, men det är lätt att åtgärda det i Photoshop.

© Shutterstock

Så justerar du inskannade bilder i Photoshop

I Photoshop kan du snabbt korrigera bleknande färger, dammfläckar och andra skavanker i dina inskannade bilder. De här sex åtgärderna fungerar finfint på både film- och pappersbilder.

Genom att skanna in dina gamla analoga bilder kan du bevara dem åt eftervärlden och se dem på alla dina skärmar. Emellertid behöver bilderna ofta en snabb vända i Photoshop för att förbättra färger och ljushet och avlägsna korn och fläckar.

Nedan går vi igenom sex funktioner i Photoshop som gör dina inskannade bilder ännu bättre.

1. Bort med dammkornen

Även väldigt små dammkorn blir tydliga när man skannar in film, i och med att bilderna förstoras rejält. Och även inskannade pappersbilder kan ha fläckar. Lyckligtvis är de lätta att avlägsna i Photoshop. Zooma in ordentligt i bilden, så att du kan se fläckarna ordentligt.

Välj verktyget Smart lagningspensel, högerklicka på bilden och anpassa penselstorleken så att den passar för fläckarna. Ställ in Hårdhet på cirka 70 %. Markera Innehållsmedveten högst upp på skärmen och klicka sedan på fläckarna.

Du kan hålla ner mellanrumstangenten och dra dig runt i bilden för att hitta övriga fläckar.

Smart lagningspensel i Photoshop

Smart lagningspensel i Photoshop gömmer sig bakom den markerade ikonen. Du kan även använda snabbkommandot Shift + J, som du trycker på upprepade gånger tills verktyget är valt.

2. Dämpa bruset

I synnerhet vid inskanning av filmbilder, kan man råka ut för en hel del brus i form av korn och eventuellt färgade fläckar.

Du avlägsnar kornen genom att välja Filter och Camera Raw-filter.... Dubbelklicka på Zoomverktyget för att zooma in till 100 %. Under fliken Detalj flyttar du skjutreglaget Luminans åt höger tills bilden ser bra ut.

Om det även förekommer färgade fläckar, drar du skjutreglaget Färg åt höger. Klicka på OK när du är nöjd.

>Läs också: 7 hemligheter som gör dig snabbare i Photoshop

3. Korrigera färgerna

Inskannade bilder får ofta färgstick, vilket du avlägsnar genom att välja Färgbalans i panelen Justeringar. Här kan du använda de tre skjutreglagen för att justera och t.ex. göra bilden varmare i tonerna.

I rullmenyn vid Ton väljer du om du vill jobba i skuggor, mellantoner eller högdagrar. Ofta räcker det fint att bara justera mellantonerna.

Färgbalans i Photoshop

Välj Färgbalans via ikonen med en våg i panelen Justeringar till höger i Photoshops användargränssnitt.

4. Få ordning på ljusheten

Justera ljushet och kontrast under Filter och Camera Raw-filter.... Här kan du justera bl.a. Exponering, Kontrast, Skuggor och Högdagrar, tills du får en så tilltalande ljushet som möjligt.

Om bilden känns lite tam även om du har ökat kontrasten, kan du även använda skjutreglaget Klarhet för att öka mellantonskontrasten.

> Läs också: Photoshops 5 viktigaste verktyg

5. Skärp upp bilden

Om bilden behöver skärpas upp, väljer du Filter, Skärpa och Oskarp mask.... Ange ett relativt högt värde vid Mängd, t.ex. 155, Radie omkring 1,2 och Tröskelvärde på 1 eller 2.

>Läs också: Få perfekta färger i bilden

Inskannad bild i original

Originalbilden är väldigt ljus och har ett grönt färgstick. Dessutom misspryds den av fläckar och brus i himlen.

© Kristoffer Engbo
Justerad bild

Vi har justerat ljushet och färger, tagit bort fläckar och brus och skärpt upp det inskannade negativet i Photoshop.

© Kristoffer Engbo

6. Ta bort de fula kanterna

Ofta finns det kvar rester av bakgrunden eller ramen i bildkanterna. Använd i så fall beskärningsverktyget för att trimma bort de yttersta kanterna.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av