Autofokuspunkter i kamera

Du kan själv kontrollera vilka autofokuspunkter som du vill använda i kameran för att få en så exakt fokusering som möjligt. 

© Kanjanee Chaisin/Shutterstock

Så använder du autofokuspunkterna i kameran

Kamerans autofokus underlättar verkligen tillvaron för oss fotografer eftersom den hjälper oss att fokusera. Men du kan få ut ännu mer av kamerans autofokus om du använder rätt inställningar till motivet som du tänker fotografera. Här får du våra bästa tips.

6 november 2017 av Poul Siersbæk

Av kamerans många automatiska funktioner är det autofokusen som vi gillar allra bäst. Här hjälper kamerans avancerade system dig att lägga skärpan precis där du vill ha den. 

Autofokuspunkter används av kameran för att på automatisk väg fokusera exakt där du vill ha skärpa i bilden. Vissa av punkterna är mer exakta än andra, så kallade korspunkter som kan fokusera på både vågräta och lodräta linjer. Den mittersta fokuspunkten är ett exempel på en korspunkt. 

DSLR-kameror använder vanligtvis den snabba metoden fasdetektering, medan kompakta systemkameror använder den mer exakta men ofta långsammare metoden kontrastdetektering. 

Ett flertal kameror kombinerar de båda typerna. Det kallas för hybridfokus.

Autofokuspunkter i DSLR-kamera

När autofokusen har fångat motiv och låser fokusen, lyser fokuspunkten oftast rött. Ibland avger kameran även ett pipljud.

© Zdenek Rosenthaler/Shutterstock

Här kan du använda autofokuspunkterna

Beroende på kameratyp och modell har du flera olika möjligheter att välja autofokuspunkter

Vid automatiskt val väljer kameran själv var skärpan ska ligga i bilden. Det innebär att kameran oftast fokuserar på det som ligger närmast kameran eller det som är mest dominerande. 

Med en ensam fokuspunkt väljer du var skärpan ska ligga med hjälp av en enda fokuspunkt. Det är perfekt när du t.ex. ska ställa in skärpan på t.ex. ögon i porträtt. 

Med stödpunkter (grupper eller zoner) får den valda punkten hjälp av fyra eller åtta omkringliggande punkter. Den här inställningen är bra vid snabb action eftersom fokuspunkterna då håller sig kvar över det rörliga motivet. 

Om fokuspunkterna är uppdelade i grupper eller zoner, väljer du vilket område som kameran ska fokusera på. Sedan sköter autofokusen resten.

Läs också: Få perfekt skärpa med focus peaking

Fokussystem på Canon EOS 5D Mark IV

I kameramenyn kan du välj aom du vill använda en enda punkt eller t.ex. använda fokuspunkter i grupper. 

© Canon

Kom igång med autofokuspunkter

Kameran är som standard inställd på automatiskt fokusval där alla fokuspunkterna används. 

Det kan vara bra i vissa situationer, men du förlorar kontrollen över var skärpan ska ligga. Det är emellertid enkelt att växla till en annan inställning som gör det möjligt för dig att fokusera exakt där du vill. 

Oftast kontrollerar du fokuspunkten eller fokusgruppen med kamerans joystick eller pilknappar. 

I svagt ljus kan vissa kameror – särskilt äldre modeller – få problem med autofokusen.  Då kan du eventuellt aktivera autofokusens hjälplampa.

Med knappen AF väljer du autofokustyp: 
  • Tryck på knappen MENU. 
  • Gå till punkten med fokusinställningar i menyn. Välj t.ex. en enda punkt eller zoner. 
  • Välj även autofokusmetod, t.ex. one shot/singleshot för stillastående motiv, eller kontinuerlig/servo för rörliga motiv. 
  • Flytta punkten eller fokusgruppen med joysticken eller pilknapparna. 
  • Det kan vara bra att läsa i din användarhandbok hur du enklast växlar mellan fokuspunkter i just din kamera. 

Om du vill fotografera med manuell fokusering kan du läsa om detta här.

> Just nu kan du göra din mobilkamera ännu bättre med ett 3-i-1-objektivpaket till din mobiltelefon. Köp det tillsammans med 2 nummer av Bonnier Digital FOTO för bara 49 kronor.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av