Man åker skidor bland berg

På de flesta nyare kameror finns det en eller fler funktionsknappar som du kan ställa in efter dina egna behov. Här kan du använda en av knapparna för att välja fokusmetod.

© Shutterstock

3 tips som ger skarpare bilder med autofokus

En vanlig orsak till misslyckade bilder är att man väljer fel fokusinställning, så att bilderna blir oskarpa. Lyckligtvis kan du lätt åtgärda problemet med hjälp av rätt fokusinställningar.

14 december 2020 av Christian Trant

När du fotograferar med autofokus, ska du tänka på om ditt valda motiv rör sig eller står stilla.

Stillastående motiv fångas nämligen bäst med en typ av autofokus, medan motiv i rörelse behöver fotograferas med en annan typ.

Välj fokusinställning efter motivet

När du väljer fokusinställning, behöver du välja mellan den enkla fasta autofokusen och kontinuerlig autofokus. Enkel fast fokus – även kallad AF-Single – lämpar sig bäst för när du fotograferar porträtt, arkitektur eller landskap.

AF-Kontinuerlig fungerar däremot bäst när du fotograferar motiv i rörelse. Det kan t.ex. röra sig om sport, fåglar i flykt eller action. Här justerar funktionen nämligen fokus efter det valda motivet, så länge du håller ner kamerans utlösarknapp till hälften.

Du aktiverar kontinuerlig fokus med hjälp av en särskild AF-knapp på kameran eller via menysystemet.

> Läs också: Skarpa bilder – även när det går undan

Porträtt av flicka

På nyare systemkameror går det att välja ögonfokus. Det är en bra funktion för porträtt. 

© Shutterstock

Välj när fokusen ska växla

På många kameror kan du ställa in hur hårt kameran ska hålla fast fokus på det valda motivet, om det kommer in ett nytt objekt framför motivet. Hos Nikon heter funktionen Fokusföljning med låsning, men även andra märken som Sony och Canon har funktionen.

Du bestämmer hur hårt fokusfunktionen ska hålla kvar genom att välja en siffra på en skala mellan 1 och 5. Värdet 5 betyder att kameran håller kvar fokus på det valda motivet, även om ett nytt objekt kommer in framför motivet. 

Om du i stället väljer 1 på skalan, ändras fokus om det kommer in ett nytt objekt framför det valda motivet.

> Läs också: Finjustera din autofokus

Knattefotboll

På Nikon-kameror går du först in under punkten Autofokus. Välj sedan Fokusföljning med låsning.

© Shutterstock

Fånga plötsliga rörelser med låst fokus

Om ditt motiv t.ex. är en fågel, en idrottsutövare eller lekande barn, är chanserna stora att motivet kommer att göra en oväntad rörelse. Här kan autofokus få problem med att hitta en punkt där kameran kan ställa in skärpan.

I sådana situationer är funktionen Lock On AF: Expand Flexible Spot, eller Dynamiskt AF-område, till god hjälp. Den fastlåsta fokusen registrerar när rörelsen sker och hänger kvar. Du behöver bara se till att ha motivet innanför bildramen.

> Se videon: Naturfotografen Morten Hilmer fotograferar fåglar vid Bulbjerg

Uggla som lyfter.

I nyare systemkameror kan man ställa in fokus så att den registrerar djurögon. Det fungerar bäst med hundar och katter, men många djurfotografer använder också funktionen för att fotografera fåglar. 

© Shutterstock

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av