Landskap i dimma.

Korrekt exponering ger en bra balans mellan bildens mörka och ljusa partier.

© Shutterstock

Så får du perfekt exponering varje gång

Det finns grovt uttryckt tre inställningar som alla fotografer måste känna till. Det handlar om bländare, slutartid och ISO. Här kan du läsa om hur de tre påverkar exponeringen och hur du ser till att få en perfekt bild varje gång du trycker på avtryckaren.

Exponeringen inleds när du trycker på avtryckaren för att ta en bild.

Exponeringen är den mängd ljus per ytenhet som når ytan på den elektroniska bildsensorn.

Beroende på hur du har ställt in kameran kan resultatet bli bra eller dåligt – och det viktiga här är att få ett välexponerat motiv.

För att bilden ska bli välexponerad måste du hitta precis rätt balans mellan bländare, slutartid och ISO

För en fotograf är det alltså otroligt viktigt att känna till dessa tre inställningar. 

I denna artikel kan du läsa om följande: 

Stad med stora kontraster.

En välexponerad bild har synliga detaljer i både de ljusaste och de mörkaste områdena.

© Shutterstock

Så påverkas exponeringen av dina kamerainställningar

För att göra exponeringen ljusare eller mörkare kan du justera tre parametrar. 

Dessa är slutartid, bländare och ISO. 

Om en bild är för ljus eller mörk kan du ändra på en av dessa tre parametrar, och om du gör rätt korrigering blir bilden välexponerad. 

Det spelar dock en viss roll vilken av dem du ändrar på, eftersom slutartiden kan innebära att motivet blir suddigt, bländaren avgör hur stort skärpedjupet är, medan ISO bestämmer hur mycket brus det är i den färdiga bilden.

Du ska även vara medveten om att de tre parametrarna påverkar varandra. 

Om du till exempel ändrar slutartiden två steg, måste du även ändra en av de övriga två parametrarna två steg för att behålla samma exponering.

> Läs även: Ta kontroll över kameran via de halvautomatiska programmen

Isflak i solnedgången.

Alla motiv är olika och därför finns det inte någon enskild inställning som fungerar i alla lägen – vilket gör att du behöver känna till samspelet mellan bländare, slutartid och ISO.

© Shutterstock

Förstå samspelet mellan slutartid,  bländare och ISO

Att hitta rätt avvägning i det inbördes förhållandet mellan bländare, slutartid och ISO kan, om man ska vara pedagogisk, jämföras med att fylla en spann med vatten från en vattenkran.

A) Bländare

Bländaren motsvarar hur mycket du öppnar vattenkranen.

Om du vrider upp ett högt tryck med en stor bländaröppning – det vill säga ett litet bländarvärde – behöver du inte låta vattnet rinna så länge för att fylla spannen. Du kan även fylla en större spann utan att det tar längre tid.

B) Slutartid

Slutartiden motsvarar hur länge du låter vattnet rinna ur vattenkranen. 

Om det rinner länge kan du fylla en större spann, vilket motsvarar att välja ett lågt ISO-värde eller sätta mindre tryck på vattnet med en liten bländaröppning, än om du låter det rinna en kort stund.

C) ISO

Spannens storlek representerar ISO. 

En liten spann motsvarar ett högt ISO-värde. Här behöver trycket från vattenkranen inte vara så stort, och du behöver inte låta vattnet rinna så länge. Ju större spann, desto lägre ISO-värde.

> Läs även: Så använder du ISO-inställningarna

Exponering

A) Bländaren motsvarar hur mycket du öppnar vattenkranen. B) Slutartiden motsvarar hur länge du låter vattnet rinna från vattenkranen. C) Spannens storlek representerar ISO.

© Bonnier Digital FOTO

Bländaren påverkar bakgrunden

Om du ändrar bländarvärdet påverkas skärpedjupet och därmed bildens bakgrundsoskärpa. 

Du måste därför välja om bakgrunden ska vara skarp med en liten bländaröppning som F11 eller suddig med en stor som F2.8.

> Läs även: Så tolkar du bländaren på ditt objektiv

Porträtt

Med en stor bländaröppning kan du få fin bakgrundsoskärpa.

© Shutterstock

Slutartiden avgör rörelsen i bilden

När du ändrar slutartiden återges motiv i rörelse på olika sätt. 

Långa slutartider som 1/15 sekund gör motivet suddigt, medan korta slutartider som 1/1 000 sekund fryser motivet mitt i rörelsen.

> Läs även: Så fotograferar du stadens skyline

Racing

För att frysa ett motiv i rörelse måste du använda en kort slutartid. Dessutom måste du göra motsvarande justering av bländare och ISO för att få perfekt exponering.

© Shutterstock

ISO reglerar kamerans ljuskänslighet

Den tredje parametern är ISO, som ger dig möjlighet att påverka kamerans ljuskänslighet. 

Om du vrider upp ISO, exempelvis till ISO 6 400, kan du fotografera med en kortare slutartid eller en mindre bländaröppning. 

Samtidigt får du stå ut med att det blir mer brus i bilden. 

Om du väljer ett lågt ISO-värde, till exempel ISO 100, behöver du mycket ljus. Alternativt måste du använda stativ för att få skarpa bilder vid långa slutartider.

> Läs även: Så fungerar exponeringskompensationen i din kamera

Storstad i kvällsljus

När ljusförhållandena är svåra ökar du ISO för att få en bra exponering.

© Shutterstock

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av