Vintergatan fotograferad vid högt ISO-värde

När du fotograferar stjärnhimlen behöver du ofta öka ISO-värdet rejält i kameran för att undvika att stjärnorna blir till streck vid alltför långa slutartider.

© Shutterstock

Förstå kamerans ISO: 6 saker du inte visste om ISO

ISO-värdet kan vara helt avgörande för om bilden blir bra eller dålig. Här listar vi sex saker som är bra att veta om ISO.

ISO-värdet i din kamera samverkar med bländaröppningen och slutartiden för att avgöra hur exponeringen blir. De här tre parametrarna bestämmer med andra ord hur mörk eller ljus din bild blir. ISO-värdet avgör hur mycket signalen från kamerans bildsensor förstärks. 

Man kan i stora drag säga att ett högt ISO-värde innebär att ljuset förstärks så att du kan använda kortare slutartider. Det är bland annat en fördel om du fotograferar på fri hand i svagt ljus, där långa slutartider ger skakiga bilder.

Du kan antingen låta kameran själv välja ISO-värde, eller så kan du ställa in det manuellt och då är det en fördel att veta hur ISO funkar i fotosammanhang. 

Här har vi ställt samman sex saker som du inte visste om ISO i din kamera:

1. Alla kameror har ett favorit-ISO-värde
2. Högt ISO förstärker signalen
3. Bakgrundsbrus ger korniga bilder vid höga ISO-värden
4. Stora bildsensorer ger mindre brus
5. ISO kan också dämpas
6. Extrema värden går utanpå skalan

1. Alla kameror har ett favorit-ISO-värde

Din kamera har ett så kallat bas-ISO där sensorn presterar optimalt och man får bäst kvalitet på bilderna. Här behöver man inte förstärka eller dämpa signalen.

Hos systemkameror är basvärdet oftast ISO 100 eller 200, medan mobilkameror oftast har ett något lägre värde, t.ex. ISO 20.

2. Högt ISO förstärker signalen

När du väljer ett högre värde än kamerans bas-ISO förstärks signalen från sensorn.

Det innebär att kameran egentligen tar en underexponerad bild som sedan förstärks. Varje gång ISO-värdet fördubblas, ökas förstärkningen med ett exponeringssteg.

Om kameran har ett bas-ISO på 100 och du ökar ISO-värdet till ISO 800, tar du egentligen en mörk bild där förstärkningen gör bilden tre steg ljusare – ett steg från ISO 100 till 200, ett steg från ISO 200 till 400 och slutligen ett steg från ISO 400 till 800.

Då kan du, i stället för en slutartid på 1/30 sekund, fotografera på 1/250 sekund, såvida bländaren inte ändras.

Varje gång du fördubblar ISO-värdet kan du nämligen halvera slutartiden.

> Läs mer om tekniken bakom ISO här

3. Bakgrundsbrus ger korniga bilder vid höga ISO-värden

Nackdelen med att öka ISO-värdet är att du inte bara förstärker ljuset som har registrerats av sensorn, utan även bakgrundsbruset.

Alt elektronik genererar en aning brus. Du känner kanske igen fenomenet från stereoanläggningen, där du kan öra en aning brus om du skruvar upp volymen utan att spela någon musik.

Vid bas-ISO får man in så mycket ljus att det överröstar bakgrundsbruset, men när man underexponerar når det inte fram så mycket ljus till sensorn, vilket innebär att bruset tar upp en allt större del.

När man då förstärker signalen förstärks även bruset, vilket syns som korn i bilden. Och ju högre ISO-värde du väljer, desto kornigare blir bilden.

fotografi ISO 100 respektive ISO 800

På ISO 100 Har man gott om ljus, vilket här visas med blått, så att ljuset överröstar bruset. När du väljer ISO 800 är exponeringen (EV) tre steg lägre, samtidigt som bruset är lika stort. På höga ISO-värden förstärks båda delarna för att få samma ljusmängd som vid ISO 100, och då tar bruset större plats.

© Bonnier Digital FOTO

4. Stora bildsensorer ger mindre brus

Bildsensorns storlek är avgörande för hur mycket brus som kommer in i bilderna vid höga ISO-värden.

Om bildsensorn har en större yta, kan de enskilda pixlarna vara större än på en mindre bildsensor med samma upplösning.

Därmed får varje pixel mer ljus som bidrar till att överrösta bakgrundsbruset. 

Därför får man oftast bilder med betydligt mindre brus från stora fullformatskameror jämfört med t.ex. små kompaktkameror på samma ISO-värde.

5. ISO kan också dämpas

På samma vis som kameran kan förstärka signalen, kan man på många kameror välja ett lägre ISO-värde än bas-ISO, t.ex. ISO 50, där signalen dämpas.

Här tar kameran en överexponerad bild som sedan görs mörkare i kameran.

Detta kan bland annat påverka kontrasten negativt, och det finns gränser för hur låga ISO-värden man kan använda med kameran.

När bilden överexponeras får man snabbt områden som helt fräter ur till vitt, och så kan kameran inte återskapa detaljer genom att dämpa bilden.

6. Extrema värden går utanpå skalan

Många kameror kan ta bilder på extremt höga ISO-värden som motsvarar bl.a. ISO 102 400 eller till och med ISO 3 280 000 i Nikons D5.

De här värdena benämns ofta Hi 1, Hi 2 eller Hi 3 i stället för själva ISO-värdet.

Det beror på att de inte helt lever upp till specifikationerna för ISO, utan kan vara en aning över- eller underexponerade i förhållande till standarden.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av