Lär dig allt om de olika fotolägena i din iPhone

När du tar bilder med iPhone kan du välja mellan olika lägen, till exempel Porträtt och Uppsnabbat. Här får du koll på allihop – och på vad du kan justera i undermenyerna.

Mobilen har du nästan alltid nära till hands, och därför är den ett perfekt redskap för snabba vardagsbilder.

Men mobiler ger väldigt många möjligheter att ta steget från snabba ögonblicksbilder till något mer avancerat. Här går vi igenom de olika tagningslägena som finns på din iPhone. 

>Läs även: Allt du behöver veta om iPhones egen kameraapp

Bild är en bra utgångspunkt

Standardinställningen kallas Bild. Här får du en klassisk rektangulär bild. Förutom möjligheten att justera fokus och exponering kan du även: 

  • slå på och av blixten uppe till vänster.

  • slå på och av livefunktionen uppe till höger. Den spelar in en sekvens på tre sekunder som spelas upp när du trycker och håller kvar på fotot.

  • välja frontkameran genom att trycka på de två runda pilarna nere till höger.

  • använda nattläget (dock endast på nyare modeller). Nattläget aktiveras automatiskt när kameran känner att ljuset är svagt. Symbolen som liknar en måne uppe till vänster blir gul när funktionen är aktiv. På skärmen anges även slutartiden i antal sekunder – alltså hur länge kameran exponerar bilden genom att släppa in ljus. Du kan ändra detta genom att trycka på ikonen för nattläget.

  • trycka på den lilla pilen upptill i mitten för att visa fler alternativ: Bland annat finns olika fasta beskärningar (inklusive kvadraten), en timer på tre eller tio sekunder och möjligheten att använda filter. På lite äldre modeller visas funktionerna hela tiden längst upp på skärmen.

Porträttfunktion med oskärpa

Funktionen Porträtt finns på de flesta nyare iPhone-modeller och den är fantastisk i bra ljus. Här kan du nämligen göra bakgrunden oskarp så att ditt motiv, t.ex. en person eller ett djur, framträder tydligt med minimalt skärpedjup.

När du fokuserar signalerar mobilen om du behöver backa längre bort från ditt motiv. Porträttfunktionen är aktiv när den lilla rutan med text blir gul.

iPhone med porträttfunktion
Enkla porträtt

Funktionen Porträtt i iPhone är mycket effektiv på att skapa bilder med bakgrundsoskärpa.

Du kan göra många av inställningarna som även finns i funktionen Bild, men i Porträtt kan du även justera bländaren. 

Längst upp i högra hörnet trycker du på den lilla ikonen med ett "f" i en ring. Dra åt sidan för att ändra bländarvärdet – ett lågt värde ger en stor bländaröppning och ett litet skärpedjup, medan ett högt värde ger en liten bländaröppning och ett större skärpedjup.

I Porträtt-funktionen kan du också välja mellan olika ljuseffekter som ska simulera studioljus – Studioljus, Konturljus, Scenljus. Scenljus – Mono och High Key-ljus – Mono.

Du kan växla mellan dem genom att dra åt höger (eller vänster) på raden av ikoner som visas ovanför de olika tagningslägena. Dessa effekter kan du även lägga till i efterhand när du redigerar.

>Läs även: 3 fotoappar till din iPhone

Video med filmklipp

Det är ju självklart – här kan du filma kortare eller längre klipp. 

Tryck på avtryckaren en gång för att börja filma och tryck igen för att avsluta.

>Läs även: Är vikbara telefoner på väg tillbaka?

Panorama får med allt

Med denna funktion kan du ta en ultrabred panoramabild. 

Håll mobilen i upprätt position och tryck en gång på avtryckaren. Svep med telefonen från vänster till höger genom motivet (eller tryck på pilen för att ändra riktning).

Försök att följa den gula hjälplinjen och rör telefonen långsamt men i en stadig rörelse. När pilen når det gula strecket trycker du på avtryckaren igen.

iPhone med panoramafunktion
Obegränsad utsikt

Man måste vara stadig på handen när man använder iPhones panoramafunktion – men belöningen blir en bild som visar hela utsikten.

Funktionen Uppsnabbat är detsamma som timelapse

En timelapse-video är ett videoklipp som består av en mängd bilder tagna i intervaller. Det är ett bra sätt att visa ett händelseförlopp, till exempel ett hus som byggs. Man kan även visa ett tidsförlopp, till exempel växlingen från dag till natt.

I iPhone heter funktionen alltså Uppsnabbat. Här kan du filma med valda tidsintervall mellan bilderna. När du trycker på avtryckaren börjar kameran ta bilder regelbundet tills du trycker på knappen igen. Du kan inte ändra intervallen i telefonens egen kameraapp.

>Läs även: 3 hemligheter i din mobilkamera

Slowmotion ger dig tid att se efter

Med Slowmotion filmar du som vanligt, men när klippet spelas upp visas det i slowmotion. 

Du kan även redigera klippet och välja när slowmotion-funktionen ska börja och sluta.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av