Fast brännvidd eller zoom?

Proffsfotografer bekänner sig till objektiver med fast brännvidd. Vi har testat om de senaste zoomobjektiven kvalar in i klubben.

15 januari 2014

I takt med att det säljs fler objektiv än någonsin har det skett en våldsam utveckling av kvalitetsobjektiv med zoom.

Det är därför intressant att ta reda på om man kan nöja sig med att köpa ett zoomobjektiv som täcker ett stort zoomomfång i stället för flera objektiv med fast brännvidd.

Den viktigaste parametern när man ska betala mycket pengar för ett objektiv är nämligen att bildkvaliteten är i topp.

Något som bidrar till att fastställa priset är hur objektivet är byggt, alltså vilka material som har använts och hur mycket man har jobbat med varje linselement. Det gäller både optiker med fast brännvidd och zoomobjektiv.

Objektivets prestanda visar sig i skärpan och kontrasten. Dessutom är graden av objektivfel viktig, till exempel vinjettering, som syns i form av mörka bildhörn.

Vi har också missteckning, som visar sig som krökta linjer i bilden, och kromatisk aberration, som är missfärgningar i övergångar med stor kontrast.

Objektivfelen kan kameran dock oftast korrigera vid bildalstringen om man fotar i jpeg-format, medan man snabbt kan korrigera råfiler i Lightroom eller Camera Raw.

Skärpan kan man dock inte förändra, och det är därför som vissa fotografer inte kompromissar och är redo att betala en förmögenhet för rätt objektiv.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av