Insekt på blomma

Med hjälp av stacking har hela humlan blivit skarp. Allt behöver stå helt stilla medan man tar bilderna, så om man hittar en död insekt är detta ett lämpligt motiv.

© Shutterstock

Så får du maximal skärpa med fokus-stacking

När du fotograferar makro blir fokusområdet väldigt litet, medan allt annat blir oskarpt. Men med tekniken stacking får du ett mycket större skärpedjup.

Ingen kamera kan ta en bild med skärpa hela vägen från frontlinsen till den mest avlägsna punkten. Och ju närmare motivet kameran är, desto mindre blir skärpedjupet.

Om du fokuserar från ett avstånd på tio meter med en brännvidd på 100 mm och bländare F8.0 , får du med en fullformatskamera ett skärpedjup på omkring fem meter. Här blir allt skarpt inom ett avstånd på cirka två meter framför och tre meter bakom fokuspunkten.

Men om du fotograferar makro och fokuserar på ett avstånd på t.ex. 40 cm med samme utrustning, krymper skärpedjupet till mindre än en centimeter. Det räcker oftast inte för att täcka t.ex. en blomma eller en insekt, och då blir stora delar oskarp.

>Läs också: Så tar du perfekta HDR-bilder

Närbild av blomma

I makrobilder är det vanligtvis bara en liten del av motivet som kan bli skarpt.

© Shutterstock

Det kan du lösa med tekniken fokus stacking, och här går vi igenom hur du kan bära dig åt med avseende på utrustning, tagning och bildbehandling, så att du får skarpare bilder.

Vad är fokus stacking?

Stacking betyder att lägga i stapel, och tekniken går ut på att man tar flera bilder av ett motiv och flyttar fokus eller avståndet till motivet en aning mellan varje bild.

Hur många bilder som krävs, beror på motivet och utrustningen. Det kan vara allt från två till flera hundra bilder.

När man har tagit bilderna, lägger man samman dem, eller staplar dem, i ett bildbehandlingsprogram till en enda bild med betydligt större skärpedjup.

Det finns också kameror med en inbyggd funktion som själv tar bilderna och lägger samman dem. 

Du får emellertid ett bättre slutresultat genom att ta bilderna en och en och sedan lägga samman dem på datorn.

Vilka motiv lämpar sig för fokus stacking?

Tekniken används i första hand vid makrofotografering, eftersom man får ett extremt litet skärpedjup när man är väldigt nära motiven.

Men Fokus stacking kan även lämpa sig fint för landskapsbilder, om man vill ha skärpa på både en blomma i den nära förgrunden och bergen borta vid horisonten, men i just den här artikeln koncentrerar vi oss på makro.

>Läs också: Allt du behöver veta om makrofotografering

Landskab

I landskapsbilder som denna, där allt från stenarna nära kameran till den fjärran horisonten ska vara skarpa, kan man använda stacking.

© Shutterstock

Man kan öka skärpedjupet genom att välja en liten bländaröppning, t.ex. F22, men på de minsta bländaröppningarna blir bilderna inte lika skarpa som vid t.ex. F8.0, och en liten bländare kräver också längre slutartider eller högre ISO.

Därför tar man ofta den här typen av bilder med en bländare på omkring F8.0, där skärpedjupet är relativt litet.

I och med att det tar tid att ta bilderna, behöver motiven stå helt stilla. Med andra ord fungerar tekniken inte så bra när det blåser eller när man fotograferar levande djur.

Vilken utrustning ska man använda vid fokus stacking?

För makro kan du nöja dig med kamera och objektiv och använda en teknik där du fotograferar i serier och rör dig allt närmare inpå motivet medan du fotograferar.

Detta är emellertid en teknik som kräver en hel del övning för att ge lyckade resultat, så vi rekommenderar åtminstone ett stativ.

Du kan använda ett vanligt kulhuvud, men om du blir biten av tekniken, finns det särskilda fokusskenor som du kan använda för att flytta kameran med hög precision mellan varje bild. De här skenorna kan stå själva eller monteras på stativ.

En mekanisk fokusskena kostar cirka 1200 kronor. Här vrider man på en ratt för att flytta kameran t.ex. en millimeter närmare motivet.

Fokusskena

På den här fokusskenan från Manfrotto vrider man på en ratt för att flytta fram kameran.

Det finns även elektroniska fokusskenor. 

De har en motor som flyttar kameran mellan varje bild, och de styr också kamerainställningarna, så du behöver bara sätta igång processen. 

De kostar omkring 2500 kronor.

De bästa kamerainställningarna för makro

När du fotograferar på stativ, välj bländarprioritet, A eller Av, och en bländare på omkring F8.0. Välj ISO 100, som ger så lite brus som möjligt. Kameran väljer en lämplig slutartid – detta är inte avgörande i och med att allt står still.

Gå nära motivet och ställ in fokus manuellt på den del som är närmast dig. Använd fjärrutlösare, eller ställ in självutlösaren på två sekunder, så att kameran hinner bli helt stilla efter att du trycker på utlösarknappen.

>Läs också: Så använder du ISO-inställningarna

Så tar du bilderna

När du har ställt upp kameran och ställt in den korrekt, tar du den första bilden som du ska använda i din stacking. Om du inte har en fokusskena, kan du vrida på objektivets fokusring, för att fokusera omkring en millimeter längre bort från kameran. Men det är svårt att åstadkomma ett exakt resultat, så ibland är det lättare att flytta motivet en aning närmare kameran.

Om du fotograferar utan stativ, väljer du den snabbaste serietagningen och rör dig framåt medan du fotograferar.

Om du använder en mekanisk fokusskena tar du den första bilden, vrider på ratten så att kameran kommer ungefär en millimeter närmare motivet. Ta en ny bild, vrid återigen på ratten och fortsätt på samma sätt tills den bakersta delen av motivet är skarp.

Med en elektronisk fokusskena ställer du upp utrustningen, och så sätter du igång tagningarna med hjälp av fokusskenans tillhörande app.

>Läs också: Det betyder objektivets bländarvärden

Så lägger du samman bilderna

Bilderna läggs samman i Photoshop eller i ett specialprogram för uppgiften.

I Photoshop väljer du Arkiv, Skript och Läs in filer i stapel.... Välj Bläddra... och markera alla bilderna som du har tagit i en stapel. Klicka på OK.

Nu lägger Photoshop samman alla bilderna i ett dokument, där var och en av bilderna har sitt eget lager. Markera alla lagren. Välj Redigere och Blanda lager automatiskt.... Markera Stapla bilder. Klicka på OK.

Stacking i Photoshop

Markera gärna Sömlösa toner och färger för ett bättre resultat.

Beskär i efterhand om det blir fult ute i kanterna. Välj Lager och Gör till ett lager. 

Du kan få ännu bättre resultat med speciella stacking-program. Många entusiaster föredrar Helicon Focus och Zerene Stacker.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av