HDR-teknik ger fler detaljer i kontrastrika bilder
© Shutterstock

Sådan tar du perfekta HDR-bilder

Många kameror har automatiska inställningar för att ta HDR-bilde med massor av detaljer. Det är enkelt och fungerar bra, men det finns en metod som är ännu bättre.

11 juli 2017

När ljuset strömmar in genom fönstren i ett mörkt rum är skillnaderna mellan de ljusaste och de mörkaste områdena enorma. Det innebär att kamerans bildsensor inte får plats med alla nyanserna i en och samma bild.

Med HDR kan man däremot få fram alla nyanserna. HDR står för High Dynamic Range, det vill säga högt dynamiskt omfång. Här läggs flera exponeringar samman till en enda bild som innehåller samtliga nyanser.

Funktionen är inbyggd i många kameror och tar en komplett HDR-bilde med en gång, men du kan få ännu bättre resultat om du själv tar de enskilda bilderna och lägger samman dem i Lightroom eller i gratisprogrammet Nik HDR Efex Pro 2.

Undvik rörelser

HDR är bäst om det inte förekommer några rörliga objekt i motivet. Bilderna tas nämligen inte vid riktigt samma tidpunkt. Tekniken kan användas med alla kameror, och du kan fotografera på fri hand, även om det är bäst med stativ.

Bäst resultat

Du får den bästa HDR-effekten, där du själv har kontroll över de enskilda bildernas ljushet och färger, genom att ta bilderna var och en för sig. Fotografera i råformat och välj bländarprioritet. Välj ett lågt ISO-värde och mät ljuset med matrismätning. Välj seriefotografering, så att de enstaka bilderna tas snabbt efter varandra. Slutligen väljer du Auto Bracketing, där kameran själv tar bilder vid olika exponeringar.

Läs mer om HDR-tekniken i Bonnier Digital FOTO nummer 12/2017. Här får du också tips på hur du kan fånga det rätta ögonblicket.

Börja prenumerera på Bonnier Digital FOTO, och läs tidningen med en gång på mobilen eller surfplattan via appen Wype. Här får du också åtkomst till de senaste numren av Bonnier Digital FOTO om du börjar prenumerera nu.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av