HDR-teknik ger fler detaljer i kontrastrika bilder
© Shutterstock

Så får du perfekta HDR-bilder

HDR ger dig fina bilder med massor av detaljer, även vid besvärliga ljusförhållanden. Kom igång med att ta HDR-bilder och få reda på hur du lyckas.

21 oktober 2019

När ljuset strömmar in genom fönstren i ett mörkt rum är skillnaderna mellan de ljusaste och de mörkaste områdena enorma. Det innebär att kamerans bildsensor inte får plats med alla nyanserna i en och samma bild.

Men det finns en lösning på problemet. HDR står för High Dynamic Range, och metoden ger dig perfekt exponerade bilder, även vid stora skillnader mellan bildens ljusa och mörka delar.

Här guidar vi dig till hur du tar HDR-bilder, och hur du slutligen lägger samman bilderna i bildbehandlingen.


Vad är HDR?

HDR betyder som sagt High Dynamic Range, det vill säga stort dynamiskt omfång. Metoden går ut på att du lägger samman flera olika exponeringar till en enda bild som visar alla detaljer i både högdagrar och skuggor.

Du behöver minst två bilder för att skapa ett HDR-foto. Bilderna ska skilja sig åt på så vis att någon av dem har upplysta skuggor, medan den andra ska ha dämpade högdagrar. Bilderna lägger du sedan samman i ett bildbehandlingsprogram eller ett särskilt HDR-program.

Med HDR kan du bevara alla detaljer i motivet även när skillnaden är stor mellan de mörka och de ljusa delarna.

> Läs också: Dynamiskt omfång: Därför är det viktigt.

Ett exempel på hur en HDR-bild blir till.

Det här är ett exempel på vad en HDR-bild består av. Bilderna till vänster och i mitten är över- respektive underexponerade. Bilden till höger är resultatet när man har lagt samman de båda bilderna. Här finns alla detaljerna i såväl högdagrar som skuggor med.

© Shutterstock

Tänk på detta innan du fotar HDR

Ett HDR-foto är som sagt en bild som består av flera olika bilder med olika exponeringar.

Det betyder att HDR är bäst om det inte finns med några rörliga objekt i bilden. Bilderna tas nämligen inte exakt samtidigt.

HDR kan användas med alla kameror, och det går att fotografera på frihand, även om stativ är en klar fördel.

Slutligen är det också en stor fördel att fotografera i råformat, i och med att det ger dig ännu större möjligheter att korrigera färger och ljushet när du redigerar din HDR-bild.

> Se även videon: Så lyckas du med HDR. (Du måste prenumerera på tidningen för att kunna se videon.)

Fotografering med kameran på stativ

När du fotograferar HDR bör du sätta kameran på stativ. Kameran ska nämligen ta flera olika bilder med olika exponeringar och det kan den bara göra en bild i taget. Om kameran står på stativ blir bilderna mer likartade, vilket i slutänden ger ett bättre HDR-foto.

© Shutterstock

Låt kameran göra jobbet

Din kamera kan automatiskt ta de olika bilderna som behövs för att skapa en HDR-bild. Det gäller åtminstone för de allra flesta av dagens kameror. De har nämligen en funktion för automatisk gaffling.

Gaffling innebär att du ställer in kameran så att den automatiskt tar flera bilder vid olika exponering. Oftast kan du ställa in kameran så att den tar tre, fem eller nio bilder med olika exponering till ditt HDR-foto.

Du ska öppna kameramenyn och välja Auto. gaffling, Exponeringsgaffling eller liknande, beroende på vilken kamera du har.

Om det går bör du ställa in gafflingsfunktionen så att kameran tar bilderna i serie. Då behöver du själv inte trycka på utlösaren mellan varje bild, utan kameran gör själv jobbet.

Sedan är det bara att trycka på utlösaren så att kameran kan ta dina bilder vid olika exponeringar, så att du slutligen kan skapa ett HDR-foto med tjusiga detaljer.

> Läs också: Allt du behöver veta om gaffling.

Så fotograferar du själv HDR

Du kan också själv ta de olika bilderna till HDR-fotot om du själv vill ha maximal kontroll över bildernas exponering.

När du har hittat ditt motiv behöver du granska histogrammet. Du får fram histogrammet på kamerans lcd-skärm genom att trycka på DISP- eller INFO-knappen på kamerahuset.

På en DSLR-kamera kan du inte se histogrammet förrän efter att du har tagit bilden. Då trycker du först på kamerans Play-knapp och bläddrar fram till den önskade bilden. Sedan trycker du på INFO eller DISP beroende på kameramärke.

När histogrammet visas ska du ställa in slutartiden, ISO och bländaren så att en så liten del som möjligt ligger helt intill histogrammets höger- eller vänsterkant.

När du har tagit den första bilden kan du börja exponera skuggorna korrekt. Det gör du lämpligast genom att ändra slutartiden.

Med utgångspunkt från den normalt exponerade bilden kan du börja fördubbla slutartiden så att du får in mycket mer ljus i kameran. När du har tagit ett par exponeringar med upplysta skuggor går du återigen tillbaka till inställningarna för normal exponering.

Sedan ska du börja underexponera, så att det kommer in mindre ljus i kameran. Det gör du lämpligast genom att halvera slutartiden, så att den blir kortare. Då dämpar du det ljus som kommer in i kameran, vilket bl.a. gör att himlen inte fräter ur. Till slut har du en rad bilder med olika exponeringar.

> Läs också: Fotografera HDR-bilder med mobilen.

Ett exempel på HDR

Observera hur mycket man var tvungen att underexponera bilden innan molnen blev korrekt exponerade med största möjliga dramatik.

© Shutterstock

Så lägger du samman din HDR-bild

Nu behöver du bara lägga samman dina bilder till ett HDR-foto.

Först för du över bilderna till datorn. Sedan öppnar du ditt bildbehandlingsprogram eller HDR-program. Både Adobe Photoshop och Adobe Lightroom kan användas.

I Photoshop klickar du på Arkiv / Automatisera / Lägg samman till HDR Pro. Sedan väljer du bara dina filer och låter Photoshop sköta resten.

När bilderna har lagts samman till en enda HDR-bild har du en utgångspunkt för din bildbehandling med maximalt antal detaljer i högdagrar och skuggor.

HDR-bilden omfattar nämligen fortfarande all information från samtliga bilderna som du använde för att skapa HDR-bilden.

Det innebär att om du t.ex. lättar upp ljuset i skuggorna, hämtar HDR-bilden detaljerna från bilden där skuggorna var upplysta. Därmed undviker du också att få in brus i bilden.

Med andra ord har du ett betydligt större omfång att bildbehandla i. Det är en av HDR-bildernas största fördelar.

> Se videon: Så lägger du samman en HDR-bild i Photoshop. (Du behöver prenumerera på tidningen för att kunna se videon.)

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av