Man fotograferar en man utomhus

Lär dig att använda kamerans låsfunktioner

Ta mer kontroll över kameran och få perfekta exponeringar med massor av kreativa möjligheter. Lär dig att använda kamerans låsfunktioner – du kommer snabbt att förstå vad du har missat.

17 september 2019

Du kan undvika att kameran plötsligt väljer en felaktig exponering eller byter fokus. Det går nämligen att låsa båda delarna i kameran.

Det gör du med hjälp av exponeringslås, eller AE-lås, och fokuslås, som även kallas för AF-lås.

Säker ljusmätning med exponeringslås

Om du vill vara säker på att kamerans ljusmätare inte ändrar sig mitt i en serie, med bilder som inte har samma exponering som följd, ska du använda kamerans exponeringslås.

Ljusmätningen följer inte kamerans fokuspunkt. Så om ditt motiv befinner sig ute i kanten av bilden mäter kameran fortfarande ljuset mitt i bilden eller som ett genomsnitt över hela bildytan.

Vid centrumvägd ljusmätning och spotmätning mäts ljuset mitt i bilden. Vid matrismätning får du däremot en ljusmätning som är ett genomsnitt av hela bildytan.

Det kan göra att bilden blir över- eller underexponerad, t.ex. om du fotograferar en person i skugga mot en ljus himmel.

Nedan går vi igenom hur du låser kamerans ljusmätning.

> Läs också: Få koll på kamerans programratt.

Kamerans programratt

Få ut det mesta av kameran med hjälp de olika låsen.

© Shutterstock

Exponeringslåset ökar kontrollen

Om du vill låsa exponeringen, ska du trycka på knappen AE-Lås, som hos t.ex. Canon-kameror visas som en stjärnknapp.

I normalfallet låser den exponeringen utifrån den mittersta fokuspunkten om du använder spotmätning eller centrumväg ljusmätning.

Du kan t.ex. låsa exponeringen på en ljus bakgrund, t.ex. ett fönster så att den inte fräter ur jämfört med förgrunden.

Du kan även rikta kameran mot himlen och trycka på exponeringslåset. Då exponerar kameran efter himlen. Rikta sedan kameran mot motivet och fotografera.

Då kan du vara säker på att bakgrunden inte fräter ur.

> Läs också: Så fungerar exponering.

Gör så att ljusmätningen inte försvinner

Din sparade ljusmätning försvinner dock automatiskt efter några sekunder eller efter att du har tagit bilden.

Om du vill ta flera bilder på samma plats med samma ljusmätning ska du använda funktionen AE-lås (när knapp trycks) som du hittar i menyn under Egna inställningar.

Då slipper du att börja om från början och mäta varje gång du har tagit en bild, och kan koncentrera dig på att ta bilden som du vill ha den.

Låset kan vara väldigt användbart om du t.ex. vill ta en serie av bilder där du behöver släppa utlösaren mellan de olika bilderna. Det kan t.ex. röra sig om BMX-cyklister som hoppar över samma hinder.

Då kan en konsekvent ljusmätning vara till god hjälp för att få en fin bildserie.

> Läs också: Så använder du ISO-inställningarna.

Kvinna fotograferad i motljus

Genom att låsa exponeringen i bilden kan du undvika att kameran plötsligt börjar mäta ljuset igen – t.ex. när solen bryter fram genom ett moln och lyser rakt in i kameran.

© Shutterstock

Lås kameran utifrån det aktuella ljuset

Kameran har ytterligare ett sätt att låsa exponeringen.

FE-lås används när du vill justera blixtljuset efter en bestämt del av bilden.

Ljuset mäts mitt i bildytan. Rikta därför kameran rakt mot motivet och tryck på FE-lås. Nu mäts ljuset och värdet sparas. Komponera sedan bilden och tryck på utlösaren.

På många kameror ligger funktionen under samma knapp som man använder för att låsa ljusmätningen.

> Läs också: Välj rätt blixt.

Lås även fokusen med AF-lås

När du vill komponera en bild där fokus ligger på ett objekt ute i sidan av bilden, som inte täcks av någon av kamerans fokuspunkter, ska du använda fokuslås.

Nu riktar du kameran rakt mot motivet och fokuserar. När motivet är i fokus använder du fokuslåset.

Funktionen heter AF-lås. När du trycker på knappen låser du fokusen tills du trycker på knappen igen.

Funktionen aktiveras också när du trycker ner utlösarknappen till hälften och håller kvar den där. Om du släpper utlösarknappen och trycker igen fokuserar kameran på nytt.

> Stor videoserie: Fotoskolan lär dig allt om kameran. 

Kvinna fotograferad i motljus med synlig meny på skärmen.

När du låser fokuseringen kan du vara säker på att kameran inte ändrar den. Då går du inte miste om lyckade bilder.

© Shutterstock

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av