Landskap

En korrekt exponering ger en bra balans mellan mörka och ljusa delar av bilden.

© Shutterstock

Exponering: Så funkar det

När man pratar om exponering handlar det om hur kameran förhåller sig till ljusförhållandena, beroende på vilka kamerainställningar som du har valt. Här går vi igenom hur du kan påverka exponeringen vid tagningen, så att du får en perfekt bild.

25 mars 2019 av Poul Siersbæk

När man tar en bild brukar man säga att motivet exponeras. Det kan göras både bra och mindre bra, och i grund och botten vill man få ett välbelyst motiv.

En välexponerad bild kräver en fin balans mellan bildens mörka och ljusa delar i förhållande till ljuset som du fotograferar i.

Kamerans ljusmätare registrerar ljuset och skickar informationen till en liten dator i kameran som analyserar ljusförhållandena och kommer med förslag på de bästa kamerainställningarna. 

> Läs också: Ta kontroll över kameran med de halvautomatiska programmen

Tre parametrar påverkar exponeringen

För att påverka exponeringen så att den blir ljusare eller mörkare finns det tre parametrar som du kan justera. 

Det är slutartid, bländare och ISO. 

Om en bild är för ljus eller för mörk kan du komma närmare en välexponerad bild genom att ändra på någon av de här tre parametrarna. 

Det spelar dock stor roll vilken av dem som du ändrar på. Slutartiden avgör nämligen om motivet blir skarpt, bländaren bestämmer hur stort skärpedjupet blir och ISO-värdet påverkar hur kornig den färdiga bilden blir.

Du behöver också vara medveten om att de tre parametrarna påverkar varandra. 

Om du t.ex. ändrar slutartiden två steg, behöver du kompensera med två steg på någon av de övriga parametrarna för att få samma exponering.

> Läs också: Allt du behöver veta om DSLR-kameror

Exponeringstriangeln hjälper dig på traven

Ett bra sätt att illustrera vad exponering går ut på är med hjälp av en så kallad exponeringstriangel. 

Den ger översikt över de tre parametrarna, samtidigt som du kan se vad som händer med bilden när du ändrar på någon av parametrarna.

Exposure Triangle

Exponeringstriangeln visar vad som händer med bilden när någon av de tre parametrarna ändras.

© Shutterstock

Bländaren påverkar bakgrunden

Om du ändrar bländarvärde, påverkas skärpedjupet och därmed också bildens bakgrundsoskärpa. 

Därför kan du välja om bakgrunden ska vara skarp med en liten bländaröppning som F11 eller oskarp med en stor bländaröppning som F2.8.

> Läs också: Det betyder bländarvärdena på objektivet

Porträtt

En stor bländaröppning kan ge en fin bakgrundsoskärpa.

© Shutterstock

Slutartiden avgör rörelse i bilden

När du ändrar slutartiden påverkas motiv i rörelse. 

Långa slutartider som 1/15 sekund ger oskärpa i motivet, medan korta slutartider som 1/1000 sekund fryser fast motivet.

Racing

För att få skärpa på ett motiv i rörelse behöver du en kort slutartid, vilket innebär att du måste kompensera inställningarna för bländare och ISO för att få en perfekt exponering.

© Shutterstock

ISO bestämmer kamerans ljuskänslighet

Den tredje parametern är ISO som du kan använda för att påverka kamerans ljuskänslighet. 

Om du ökar ISO till t.ex. ISO 6400 kan du fotografera med kortare slutartid eller en mindre bländaröppning. 

Å andra sidan får du stå ut med mer brus i bilden. Om du väljer ett lågt ISO-värde, t.ex. ISO 100, behöver du rejält med ljus, eller så behöver du använda ett stativ för att få skarpa bilder med en lång slutartid.

> Här kan du se en video där vi går igenom olika stativtyper (bara för prenumeranter)

Storstad i kvällsljus

I svagt ljus behöver du öka ISO för att få en välexponerad bild.

© Shutterstock

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av