Ett objektiv


© Shutterstock

Autofokus-ordlistan: Få koll på de viktigaste begreppen

Om du är osäker på vad de olika autofokustermerna betyder, ska läsa vidare här. Här får du ordlistan som förklarar alla de viktigaste begreppen.

4 december 2019 av Jeppe Vestergaard

Autofokus har hjälpt otaliga fotografer att ta skarpa bilder. Men även om autofokus-funktionen har skapats för att hjälpa fotograferna är den inte nödvändigtvis helt enkelt att förstå.

Vi har satt samman en ordlista där du alltid kan slå upp orden inom de viktigaste begreppen som rör autofokus.

Här kan du läsa om: 

Vad är ett fokusområde?

Nyare kameror har flera olika typer av autofokusområden. I stora drag är ett fokusområde en större eller mindre grupp av fokuspunkter som kameran använder för att ställa in skärpan.

De olika områdena fungerar i princip på samma sätt. Kameran fokuserar nämligen som utgångspunkt på element som är närmast kameran inom det valda området.

Se förklaringen på de olika fokusområdena nedan.

> Läs också: Det behöver din autofokus klara av.

Ensam fokuspunkt i en Sony-kamera

I den här Sony A6400-kameran har vi flyttat en ensam fokuspunkt till en bestämd del av motivet. 

© Bonnier Digital FOTO

Fokusområdet Bred

Vid val av fokusområdet Bred använder kamerans alla fokuspunkter.

Det är bäst att använda Bred om du bara har ett enda motiv i sökaren. Om det kommer in ett annat motiv framför det som du vill fotografera kommer kameran nämligen att automatiskt ställa in skärpan på det som är närmast.

Fokusområdet är bra när man vill fotogradera motiv i rörelse när det inte finns mycket annat som stör och kan komma i vägen.

Zon

När du väljer fokusområdet Zon delar du upp kamerans fokuspunkter i mindre grupper.

Antalet zoner hos en kamera beror på modell och märke. Vissa kameror har t.ex. tre zoner medan andra har nio.

Zonerna fungerar på samma sätt som Bred i och med att den ställer in skärpan på motiv som är närmast kameran. I stället för att använda alla fokuspunkter söker kameran efter fokus bara inom den valda zonen.

Zon har fördelen att du snabbare kan flytta runt området än t.ex. en ensam fokuspunkt. Zon är också ett relativt stort fokusområde, så det går snabbt att ställa in skärpan inom det valda området. 

> Läs också: Stor guide till zonfokus 

Centrum

När du väljer Centrum har du valt kamerans enklaste autofokusområde.

Det utgörs av en fast zon mitt i bilden, som du inte kan flytta runt. Den här fokusmetoden har fördelen att du inte kan råka flytta på fokusområdet av misstag, och att kameran uteslutande fokuserar här och ignorerar allt annat.

Fokusområdet är bra när du t.ex. fotograferar porträtt.

> Läs allt om porträttfotografering här. 

Flyttbar punkt

En fågel sitter på en gren

Med en liten flyttbar punkt kan du placera autofokuspunkten väldigt exakt i sökaren. Det gör att du t.ex. kan fokusera på den här fågeln, trots att den omges av grenar och bär som kan förvirra autofokusen.

© Shutterstock

Om du väljer Flyttbar punkt kan du flytta runt punkten i bilden och själv välja var du vill lägga fokus.

Ofta kan du välja storleken på punkten. Den flyttbara punkten är ofta antingen liten, medelstor eller stor.

Området fungerar bra när du ska komponera en bild med fokus på motiv som inte befinner sig mitt i bilden.

Om du väljer en liten flyttbar punkt kan du ställa in skärpan på en väldigt exakt del. Det kan t.ex. vara en fågel som är delvis dold av grenar.

Utökad flyttbar punkt

En Utökad flyttbar punkt är ett fokusområde som påminner mycket om Flyttbar punkt.

Du kan fortfarande flyttar runt punkten i sökaren, men i stället för att bara använda den valda punkten, håller kameran automatiskt koll på punkterna runt dem omkring.

Kameran aktiverar stödpunkterna om den får problem med att hitta fokus i den valda punkten.

Metodens största fördel är att du kan använda en väldigt liten fokuspunkt utan att riskera att kameran inte kan ställa in skärpan. Om en väldigt liten punkt hamnar på en enfärgad del utan kontrast kan kameran få problem med att ställa in skärpan. Det problemet löser stödpunkterna genom att utöka punkten om det behövs.

Spårning

Spårning kombineras med något av de tidigare nämnda fokusområdena.

När du har valt ett fokusområde och kameran har fokuserat på ett motiv, börjar autofokusen att följa motivet om det flyttar sig.

Spårningen fungerar även om motivet t.ex flyttar sig bort från de valda punkterna eller fokusområdet.

> Se videon: Så kompetent autofokus har Sony A9 II

Surfare

Spårning lämpar sig perfekt för det här motivet. Ju färre element och motiv som finns i sökaren, desto enklare kan kameran spåra motivet.

© Shutterstock

Vilka typer av autofokus finns det?

De flesta kameror kan i dag använda minst två typer av autofokus. Den första är den klassiska där kameran lägger skärpan en gång och håller kvar fokus utifrån det.

Vid den andra typen av autofokus ställer kameran kontinuerligt in skärpan, så att rörliga motiv förblir skarpa.

Det finns emellertid för- och nackdelar med båda typerna. Vi går igenom dem nedan. 

Enbilds-autofokus

Den här typen av autofokus är den klassiska. Här ställer du bara in fokus en enda gång. Det sker vanligen genom att men trycker ner utlösaren till hälften och väntar på att kameran piper till när den har fokuserat.

När fokus väl har ställts in förändras inte den om motivet t.ex. flyttar sig fram eller tillbaka.

en hund springer efter en boll

Om du använder kontinuerlig autofokus kan du fotografera en sekvens av t.ex. en springande hund och få skärpa i alla bilder även om hunden springer väldigt snabbt.

© Shutterstock

Kontinuerlig autofokus

Den här typen av autofokus gör så att kameran hela tiden ser till så att motivet är skarpt i det valda fokusområdet.

Om motivet t.ex. flyttar sig fram eller tillbaka inom fokusområdet, ställer kameran in skärpan hela tiden, så länge som utlösaren är nedtryckt till hälften.

Automatisk autofokus

Den här typen bör du generellt undvika. Här försöker kameran att själv avgöra vilken av de båda autofokustyperna som den ska använda.

Det innebär att du inte kan vara säker på att få skarpa bilder. Välj hellre själv vilken typ av autofokus som du behöver i den aktuella situationen.

> Läs också: Så använder du kontinuerlig autofokus.

En hund med djuranpassad autofokus

Vissa nya kameror kan också hitta och ställa in skärpan på ett djurs ögon. Precis som på bilden markerar kameran ögonen med en ram när den hittar dem. Detsamma gäller när du har ställt in kameran för fotografering av människor snarare än djur.

© Shutterstock

Nya fokusmetoder

Under de senaste åren har kamerorna fått alltmer avancerade autofokusfunktioner. Kameran gör i stort sett hela jobbet åt dig.

De senaste funktionerna är igenkänning av såväl ansikten som ögon i motivet.

Ögonfokus och ansiktsfokus

Med den här typen av autofokus letar kameran efter ögon och ansikten i motivet. Om kameran hittar ett öga, ställer den in skärpan på det. Om kameran inte hittar ett öga, letar den efter ett ansikte och ställer in skärpan på det.

De båda fokustyperna fungerar i kombination med ditt valda fokusområde. Kameran ställer med andra ord bara in skärpan på ögon och ansikten som ligger inom ditt valda fokusområde.

> Läs också: Så funkar hybridfokus.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av