© Shutterstock

3 fel att undvika när du redigerar video

Svajigt ljud och dåliga övergångar är några av de små, enkla fel som helt kan förstöra hemgjorda videor. Läs här om hur du undviker felen.

Oavsett vilket program du använder för videoredigering finns det en rad vanliga fel som förstör innehållet i dina videos.

Lyckligtvis är de lätta att rätta till och när du väl är uppmärksam på dem blir det snabbt en del av din rutin att undvika dem när du redigerar.

1. Svajigt ljud tar bort fokus från videoinnehållet

När du spelar in videosekvenser har sällan kamerans inbyggda eller externa mikrofon samma avstånd till ljudkällan hela tiden, vilket innebär att ljudnivån inte blir konsekvent.

Det kan till exempel vara så att din video innehåller sekvenser där en person talar en meter från kameran, för att i nästa klipp stå längre bort från både kamera och mikrofon – och därmed är den svajiga ljudbilden ett faktum.

Så fixar du det:

När du har lagt över alla dina videofiler till programmet som du redigerar i bör du lyssna igenom alla klipp och justera ljudnivån så att den blir enhetlig.

Under själva videoklippet kan du se realljudet uppmätt i dB. 

Du kan höja eller sänka ljudet genom att klicka med musen på det vågräta strecket och dra det antingen uppåt eller nedåt.

> Läs även: Så får du det bästa ljudet i dina filmklipp

Ljudet justeras för en enhetlig ljudnivå.

Om t.ex. ljudet är lägre i klipp 2 drar du upp det vågräta strecket en aning tills ljudnivån är utjämnad.

© Bonnier Digital FOTO

2. Grafik och övergångar visas inte enhetligt

Det upplevs som rörigt om du använder olika övergångar och typsnitt i dina videor. 

Även om de flesta övergångar är svarta och ser förväxlande lika ut, så är grafiken olika.

Du bör därför vara noga med att välja samma övergång genom hela videon, så att inte övergångarna tar fokus från videons innehåll.

Så fixar du det: 

När du väljer vilka övergångar du vill använda i din video kan du i flera redigeringsprogram markera en övergång som favorit.

Det kan du göra genom att klicka med musen på den lilla stjärnan längst ned till höger på övergången.

I vissa program kan man även högerklicka på den specifika övergången och därefter välja ”Lägg till som favorit”. 

> Läs även: Så här visar du dina videor på YouTube

Så väljer du en övergång som favorit.

De flesta redigeringsprogram har många finstämda, alternativa övergångar, men din video uppfattas mer seriöst om du väljer de enkla övergångarna.

© Shutterstock

3. Det är för mycket rymdklang i ditt tal

Du kan enkelt göra en så kallad voice-over i programmen iMovie, Video Editor och Premiere Pro, där du i redigeringsfasen spelar in talspår som du sedan kan lägga in över dina videoklipp.

Om dina talspår eller voice-over skapar rymdklang eller eko uteblir dock den positiva effekten och kan snarare uppfattas som störande.

Så fixar du det:

Det är de hårda ytorna på väggar och tak som kastar tillbaka ljudet när du gör dina talspår och därmed skapar rymdklang. 

Det kan du undvika genom att hänga upp mattor på väggarna eller köpa skumplastpaneler.

Skumplastpanelerna finns att köpa i de flesta musikaffärer och kostar vanligtvis runt 40 kronor för 50x50 centimeter. 

> Läs även: Bästa kamerorna för video

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av