Drönarregler drönarfotografering

Regelverket innebär bland annat att de som ska flyga med drönare i jobbet behöver gå en kurs och ta ett drönarcertifikat.

© Shutterstock

Nya drönarregler 2021

Reglerna för drönarflygning har nästan utvecklats lika mycket som själva drönarna, och vid årsskiftet har det återigen kommit nya regler som du behöver ha koll på om du vill flyga med drönare framöver.

8 januari 2021 av Christian Trant

Större fokus på risk

En av de största förändringarna, jämfört med de tidigare reglerna, är att fokus nu är större på att avgöra vad som utgör en risk och vad som inte gör det.

I drönarnas nya EU-regler ska du nu känna till begrepp som :

Nedan tittar vi närmare på de tre olika kategorierna.

> Läs också: Vad är en kameradrönare – och varför ska du köpa en?

Den öppna kategorin

Den öppna kategorin omfattar de allra flesta typerna av drönarflygningar.

Här delas drönarna in efter viktklass, och om din drönare väger mindre än 900 gram är kraven på dig som operatör betydligt mindre strikta än om din drönare väger mer än 900 gram.

Om drönaren väger mer än 900 gram, behöver du upprätta en säkerhetszon till andra människor innan du börjar flyga.

Säkerhetszonen ska bestå av ett cirkelformat område under drönaren, vilket ska förhindra skador på personer och egendom om drönaren skulle störta.

Zonen mäts upp så att det horisontella avståndet till andra människor är minst fem meter, om du flyger i låghastighetsläge, och 30 meter, om du flyger i normalläget.

Om du vill flyga med drönare i den öppna kategorin, behöver du klara en kurs på webben, som du t.ex. kan göra på Transportstyrelsens webbplats

Den specifika kategorin

Den specifika kategorin är avsedd för situationer med högre risk än den öppna kategorin – vilket också ställer högre krav på operatörens kvalifikationer och redogörelse för procedurer.

Om din flygning inte uppfyller reglerna i den öppna kategorin behöver du i första hand söka ett tillstånd för flygning inom den specifika kategorin, t.ex. om du ska:

  • Flyga med drönaren utom synhåll.

  • Flyga högre än 120 meter.

  • Flyga över glest bebyggt område eller i okontrollerat eller avgränsat luftrum.

Du kan läsa mer om reglerna för den specifika kategorin här.

> Läs också: DJI Mini 2: Lättviktsdrönare för nybörjaren

Den certifierade kategorin

Den certifierade kategorin är anpassade för särskilt riskfyllda operationer som flygning över folksamlingar, persontransport eller transport av farligt gods och andra särskilda ändamål.

Flygning i den certifierade kategorin kräver tillstånd från Transportstyrelsen.

Den certifierade kategorin kan verka en aning futuristisk, men det är just en framtidssäkring av regelverket som är en av poängerna med de nya EU-reglerna.

Den certifierade kategorin öppnar nämligen för många av tillämpningarna som man drömde om när man först började utveckla drönare för frakt och logistik.

Det kan t.ex. röra sig om en drönare som fraktar en hjärtstartare till platser i glesbygd, eller en drönare som fraktar brådskande leveranser inom postväsendet.

> Läs också: 5 nybörjartips som ger fina drönarbilder

Reglerna kan variera från land till land

Det nya regelverket var från början avsett att harmonisera drönarreglerna över hela EU. Det kunde dock de olika länderna inte komma överens om, så resultatet blev en gemensam uppsättning termer inom EU, snarare än ett helt gemensamt regelverk.

Det medför att de enskilda länderna t.ex. kan bestämma hur nära du får flyga flygplatser och städer, så du behöver även fortsättningsvis läsa på om vilka regler som gäller om du tänker besöka ett annat EU-land med din drönare.

Den gemensamma terminologin medför dock fördelar, i och med att du kan bli godkänd för att flyga över tättbebyggda områden här hemma och sedan överföra dessa befogenheter direkt till ett annat EU-land.

I vissa områden är det helt förbjudet att flyga med drönare. Det gäller framför allt luftrummet över fängelser, naturområden och militära områden. Du kan se vilka områden i Sverige som omfattas av restriktioner här.

> Läs också: Fixa de bästa videoklippen med mobilen, actionkameran och systemkameran

Få full koll på de nya EU-reglerna

Som drönarpilot ansvarar du för att känna till de nya reglerna som började gälla vid årsskiftet mellan 2020 och 2021.

Det är ditt ansvar att se till så att dina flygningar överensstämmer med Sveriges tolkning av de nya EU-reglerna.

Om du är osäker på vad som egentligen gäller, kan du få mer information här

Här kan du också registrera dig som drönaroperatör och ta drönarkort. Transportstyrelsen beslutar att förlänga övergångstiden för att registrera sig och ta drönarkort till och med den 1 februari 2021.

> Läs också: Så tar du perfekta HDR-bilder

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av