Knappar och programratt på kamera.

Exponeringsstegen kan bland annat hjälpa dig att ta bättre bilder när du använder det manuella programmet.

Så använder du exponeringssteg för att ta bättre bilder

Kamerans exponeringssteg spelar en avgörande roll för att du ska få lyckade resultat. Här förklarar vi vad de betyder och visar hur du använder dem i kameran.

När du fotograferar är det tre faktorer som bestämmer hur mycket ljus som når in till bildsensorn i kameran. För det första handlar det om hur ljust motivet är. Mitt på dagen en solig dag är ljuset naturligtvis mycket starkare än en mörk kväll.

Dessutom påverkar bländaren och slutartiden hur mycket ljus som träffar bildsensorn. Bländaren handlar om storleken på öppningen som ljuset måste passera genom i objektivet, och slutartiden handlar om hur länge ljuset tillåts passera genom denna öppning.

>Hämta e-boken: Komplett nybörjarguide för fotografer

Så får du bäst exponering

Kameran kan dessutom förstärka ljuset som träffar bildsensorn, om du ökar ISO-värdet. När du tar bilder kan du alltså justera bländaren, slutartiden och ISO-värdet för att få en välexponerad bild under de aktuella ljusförhållandena.

Bild på flicka som blåser på maskros med oskarp bakgrund.

Med en stor bländaröppning på exempelvis F1.8 släpps mycket ljus in till bildsensorn. Den stora bländaröppningen ger också en kraftig oskärpa på bakgrunden.

Varje gång du justerar exempelvis bländaren ändrar du alltså mängden ljus som kommer in till bildsensorn. Om du gör öppningen mindre blir bilden mörkare, och om du gör den större blir bilden ljusare. 

Därför måste du, eller kameran, även justera slutartid eller ISO när du justerar bländaren, eller omvänt. Om du väljer en mindre bländaröppning krävs en längre slutartid för att bilden ska få samma ljushet – även kallad exponering.

Exponeringen är indelad i steg, vilket gör det lättare att veta hur mycket man ska justera till exempel slutartiden när man har ändrat på bländaren och fotograferar på bland annat det manuella programmet. 

Det kallas exponeringssteg, och det finns en skala för var och en av de faktorer du kan justera, nämligen bländare, slutartid och ISO.

>Läs även: Få koll på kamerornas sensorstorlekar

Varje steg fördubblar ljuset

Det smarta med exponeringsstegen är att varje steg ger en halvering eller fördubbling av ljusmängden. Om du ökar bländaren ett steg kan du alltså kompensera genom att minska slutartiden eller ISO-värdet ett steg. 

Bilder på löpare i fart.

Om du ska fånga snabba rörelser utan oskärpa krävs en förhållandevis kort slutartid på exempelvis 1/2 000 sekund. Då måste bländaren och/eller ISO-värdet justeras, eftersom det bara kommer in ljus till bildsensorn under ett mycket kort ögonblick.

Här kan du se skalorna för bländare, slutartid respektive ISO i hela steg. I samtliga fall har vi placerat värdena som släpper in minst ljus till bildsensorn högst upp. Ju längre ner på skalan man kommer, desto mer ljus släpps alltså in till sensorn. Om du går ett steg nedåt på någon av skalorna, måste du alltså gå upp ett steg på någon av de andra skalorna för att få samma ljus i bilden. 

Här är de hela bländarstegen

F32

F22

F16

F11

F8.0

F5.6

F4.0

F2.8

F2.0

F1.4

F1.0

Här är de hela slutartidsstegen

1/8 000 sekund

1/4 000 sekund

1/2 000 sekund

1/1 000 sekund

1/500 sekund

1/250 sekund

1/125 sekund

1/60 sekund

1/30 sekund

1/15 sekund

1/8 sekund

1/4 sekund

1/2 sekund

1 sekund

2 sekunder

4 sekunder

8 sekunder

15 sekunder

30 sekunder

Här är de hela ISO-stegen

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1 600

ISO 3 200

ISO 6 400

ISO 12 800

ISO 25 600

ISO 51 200

ISO 102 400

ISO 204 800

ISO 409 600

För ännu mer precision kan du vanligtvis justera i halva steg eller tredjedelssteg. Om du sänker en faktor ett tredjedels steg måste du alltså höja någon av de andra med ett tredjedels steg för att få samma ljus i bilden. Om du väljer bländare F7.1 istället för F8.0 kan du till exempel justera slutartiden från 1/250 sekund till 1/320 sekund.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av