HDR bild av vattenfall

Det krävs en speciell teknik för att få med detaljer i både högdagrar och skuggor.

© Shutterstock

Dynamiskt omfång: Därför är det viktigt

När du råkar på beteckningen dynamiskt omfång i fotosammanhang handlar det om hur många detaljer och nyanser som kameran kan återge från det mörkaste mörka till det ljusaste ljusa. Här går vi igenom vad du kan göra för att dra maximal nytta av det dynamiska omfånget.

7 april 2019 av Poul Siersbæk

När du tittar på ett landskap där vissa delar badar i starkt solljus medan andra ligger i djup skugga, man du normalt se alla nyanser och detaljer i hela landskapet. 

Men om du tar en bild av samma utsikt får du delar som är helt svarta, medan andra är så ljusa att alla detaljerna är borta.

Problemet hänger samman med sensorn förmåga att få plats med allt det som kallas för det dynamiska omfånget. 

Det kan beskrivas som en skala som går från det ljusaste ljusa, t.ex. snö i solsken, t.ex. det mörkaste mörka, som en mörk kolkällare.

> Läs också: Ta landskapen till en ny nivå i Lightroom 

Våra ögon är bättre än sensorn

Även om våra ögon är bättre än kameran för att täcka hela skalan, kan vi råka ut för fördröjningar. Om du är utomhus i dagsljus ser du allt. Men om du sedan går in i ett mörkt rum tar det en stund innan ögonen anpassar sig och du kan se ordentligt igen. När du går ut i solen igen känner du dig bländad, och du får känslan av att allt omkring dig är överexponerat.

Det är i princip samma sak som händer med bildsensorn, förutom att den inte kan vänja sig vid ljuset på samma sätt som ögonen. 

Det kan du bl.a. se, när du tar ett porträtt i motljus där himlen blir överexponerad, eller där personen blir underexponerad.

> Läs också: Få fler detaljer med rätt kamerainställning

Hög kontrast

När du tar en bild av ett motiv med hög kontrast, klarar sensorn inte att återge alla nyanserna. Därför hamnar delar av bilden i mörker medan andra blir välexponerade.

© Shutterstock

Större sensorer är bättre

Kamerans sensor är uppbyggd så att små ljuskänsliga enheter tar upp ljus och därmed alstrar pixlar i bilden. Ju större sensorn är, desto större blir alltså det dynamiska omfånget. 

T.ex. har fullformatssensorer ett större dynamiskt omfång än APS-C-sensorer.

Faktorer som bitdjup och hur mycket brus som sensorn alstrar påverkar också resultatet. 

I kamerans histogram kan du se om något har hamnat utanför det dynamiska omfånget. I dessa fall har histogrammet höga staplar ända ute vid höger- eller vänsterkanten.

> Se video i Fördelszonen: Få koll på kamerans histogram

Så kontrollerar du detaljerna

Om du har ställt in kameran så att den visar högdagervarningar kan du också se de urfrätta delarna direkt på kameraskärmen. 

Här kan du genom att använda exponeringskompensation öka eller dämpa exponeringen. Du kan därmed förskjuta området som kameran kan täcka, även om du inte kan utöka det. 

> Läs också: Så åstadkommer du en korrekt exponering

Exponeringskompensation

Du kan öka och dämpa exponeringskompensationen och på så vis öka eller dämpa ljusstyrkan i bilden.

© Sony

Smart funktion plockar fram detaljerna

Om du fotograferar i jpeg-format, kan du på flertalet nya kameror optimera ljuset, så att de tar hänsyn till högdagrarna och skuggorna i bilden. Funktionen kan t.ex. heta Ljuskorrigering eller Active D-Lighting. 

Funktionen ökar inte det dynamiska omfånget, men högdagrarna dämpas och de möra delarna lättas upp i kamerans jpeg-alstring.

Få ännu fler nyanser och detaljer

Det bästa sättet att åstadkomma en bild som täcker hela det dynamiska omfånget är att ta flera bilder av samma motiv vid olika exponeringar och läggas samman dem i t.ex. Photoshop. 

Då skapar du en så kallad HDR-bilde. HDR står för High Dynamic Range, det vill säga stort dynamiskt omfång.

Du ställer in kameran på serietagning och aktiverar den så kallade gafflingsfunktionen. Sedan kan du ställa in kameran så att den tar t.ex. tre eller fem bilder med ett bländarstegs förskjutning. 

När du tar tre bilder får du en överexponerad, en underexponerad och en normalt exponerad bild, och när de läggs samman i bildbehandlingen får du en bild med massor av detaljer i både högdagrar och skuggor.

> Läs också: Så åstadkommer du de bästa HDR-bilderna

HDR

Genom att lägga samman flera olika exponeringar kan du skapa en så kallad HDR-bild med massor av detaljer.

© Shutterstock

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av