Bild av landskap i Slovenien komponerad enligt gyllene snittet
© Shutterstock

Förstå gyllene snittet

Gyllene snittet är en kompositionsregel med många hundra år på nacken. Här förklarar vi varför den fortfarande är så populär bland fotografer och hur du ska använda den.

26 mars 2021 av Sarah Marie Winter

Du har förmodligen stött på det gyllene snittet någon gång i ditt liv – om inte i din fotografering, så i skolan under litteratur- eller bildlektionerna. Men vad är det gyllene snittet egentligen?

Vad är det gyllene snittet?

Det gyllene snittet är en kompositionsregel som bygger på en gammal grekisk teori om att det mänskliga ögat först ser vissa punkter i en bild och att man därför bör placera sitt huvudmotiv just i dessa punkter.

Med det gyllene snittet delas bilden upp i nio fält med hjälp av fyra linjer. Om man då placerar de viktigaste delarna av motivet i linjernas skärningspunkter, kommer betraktaren att uppleva kompositionen som harmonisk.

Om en horisontlinje ligger i det gyllene snittet, eller om en person står i det gyllene snittet, tycks det som om bilden är mer i balans än om horisonten eller personen placeras exempelvis mitt i bilden.

> Läs även: Det viktigaste du behöver veta om komposition

Bild av fågel komponerad enlig det gyllene snittet

När man fotograferar djur och speciellt fåglar som rör sig snabbt kan det vara svårt att tillämpa det gyllene snittet. Här har fotografen lyckats placera huvudet enligt regeln, och det är bra. 

© Shutterstock

Hur hittar du det gyllene snittet?

Det finns matematiska formler för att räkna ut det gyllene snittet, men det är ju svårt att göra när du står ute i naturen och vill använda regeln för att komponera en bild.

Det bästa sättet att lära sig att använda det gyllene snittet är därför att se på en massa bilder som är komponerade på detta sätt. Då vänjer du dig vid att lägga märke till just de punkterna i en bild.

Om du använder Photoshop eller Lightroom kan du även beskära bilden efteråt, så att den kommer närmare gyllene snittet. När du använder beskärningsverktyget kan du använda ett rutnät som visar skärningspunkterna.

> Läs även: 3 kompositionsregler du ska känna till

Bild av bro komponerad enligt gyllene snittet

Här följer piren en av de horisontella linjerna, och även om byggnaden vid pirens slut inte ligger precis i det gyllene snittet är den ändå rätt nära.

© Shutterstock
Bild av pir med rutnät i Photoshop

Du kan välja en handfull olika rutnät när du beskär en bild i Photoshop eller Lightroom, bland annat det gyllene snittet. 

© Shutterstock

Vad är skillnaden mellan det gyllene snittet och tredjedelsregeln?

Tredjedelsregeln är en förenklad version av gyllene snittet som ofta används av fotografer, eftersom den är lättare att använda i praktiken än det gyllene snittet. Även här delas bilden i nio fält, men alla fälten är lika stora. 

Många nyare kameror kan visa ett rutnät i sökaren och på lcd-skärmen som delar in bilden enligt tredjedelsregeln, så att du lätt ser vilket utsnitt du ska välja för att få den bästa effekten.

Tredjedelsregeln ger dock inte ett lika naturligt balanserat resultat som gyllene snittet, eftersom horisonten till exempel brukar hamna en aning för högt upp eller för långt ned i bilden om den ska ligga vid en av de horisontella linjerna. 

Nedan ser du hur de två kompositionsreglerna skiljer sig från varandra.

> Läs även: 3 regler om komposition du kanske inte känner till

Skiss av gyllene snittet och tredjedelsregeln

Det kanske inte tycks vara någon större skillnad på det två kompositionsreglerna, men en del fotografer tycker säkert annorlunda.

© Shutterstock

Var kan gyllene snittet användas?

Som du kan se på bilderna i artikeln, kan det gyllene snittet användas till allt från landskap till porträtt.

I landskapsbilder kan det vara en gammal kyrka som är det viktiga i motivet och som ska ha den bästa placeringen i en av skärningspunkterna, och i ett porträtt brukar det vara ögonen.

Du behöver inte alltid följa regeln slaviskt. Till exempel är det alltid bäst om bildens elementer ligger i skärningspunkterna, men du får även en viss effekt genom att placera dem på eller längs en av linjerna. 

Bild av liten pojke komponerad enligt gyllene snittet

Om du fotograferar personer på längre avstånd är det deras ansikten som ska placeras i det gyllene snittet. Om du är nära som här, är det ett av ögonen. 

© Shutterstock

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av