Här följer en översikt över en bildanalysmodell som kan användas för utbildningssyfte.
Bildanalys

Alla bilder består av komposition, färg, ljus och innehåll som kan analyseras. 

© Shutterstock.

Så gör du en bra bildanalys

En bildanalys är en samlad beskrivning och tolkning av en bilds komponenter. Är det någon skillnad på att analysera fotografier och målningar?

15 september 2023 av Rasmus Elm Rasmussen

Man behöver inte kunna analysera en bild för att uppskatta den, men man förstår varför det är en bra bild om man kan analysera de olika effekter och verktyg som använts. Och i dagens bildorienterade samhälle är bildanalys ett av skolans kunskapsmål, så att alla elever får grundläggande kunskap i ämnet.

Men hur analyserar man en bild? Vad ska ingå i en bildanalys? Vad är syftet med en bildanalys?

Här berättar vi vad du behöver veta för att göra en korrekt bildanalys och hur en analys av en målning skiljer sig från en analys av ett foto.

1. Komposition

2. Färger

3. Ljus

4. Innehåll

5. Vad skiljer analys av ett foto från analys av en målning?

1. Bildkomposition 

Alla tänker inte på det, men att bortse från kompositionen när man gör en bildanalys är ett stort misstag. Kompositionen är central och MÅSTE vara med.

Varje bild har en komposition, och den är avgörande för hur starkt motivet framträder. En noggrann komposition enligt det gyllene snittet eller tredjedelsregeln säkerställer att de viktigaste delarna av bilden fångar betraktarens blick.

Tredjedelsregeln är en förenklad version av det gyllene snittet. Båda kompositionsmetoderna delar in bilden i nio fält med två horisontella och två vertikala linjer. Genom att placera de viktigaste delarna av motivet längs linjerna och där linjerna korsar varandra, ser man till att de fångar betraktarens blick. På så sätt får man en harmonisk komposition. 

Läs även: Det viktigaste du som fotograf behöver veta om komposition

Många kompositioner är uppbyggda enligt det gyllene snittet, där bildens viktiga delar återfinns längs spirallinjen.
Det gyllene snittet

Element som placeras längs linjen fångar blicken. 

© Shutterstock.

2. Färger

Det är lätt att beskriva vilka färger som förekommer i en bild, men förhållandet mellan färgerna och deras funktion i helheten är också en viktig del av bildanalysen. Har komplementfärger använts för att framhäva vissa färger och är färgkompositionen kontrastrik eller enhetlig?

Vilken karaktär har de enskilda färgerna? Är de mättade, bleka, varma eller kalla? Allt detta är viktigt att ta med i en bildanalysmodell.

Läs även: Så använder du komplementfärger i din bild

Gult och lila är varandras komplementfärger, eftersom deras olikhet gör att de framhäver varandra ännu mer.
Komplementfärger

Färger som är varandras motsatser är komplementfärger, och de framhäver varandra. Ett exempel är grönt och rött.

© Shutterstock.

3. Ljus

Ljuset har avgörande betydelse för hur en bild uppfattas. Ljuset skapar stämning och skuggor och tecknar ansikten och föremål. När man analyserar en bild är det därför viktigt att förklara hur ljuset ser ut.

Är det naturligt ljus eller en artificiell ljuskälla? Är det en direkt ljuskälla, till exempel solen eller en lampa, eller kommer ljuset från en indirekt ljuskälla, till exempel ett fönster?

Ljuset betyder allt för uttrycket och stämningen i en bild.
Ljussättning

En direkt ljuskälla kan dramatiskt framhäva ett ansikte genom de skuggor den skapar.

© Shutterstock.

4. Innehåll

Det är inte bara de stilistiska aspekterna som måste beaktas i en bildanalys. Det är också innehållet. Vad representerar bilden? Finns det ett budskap och några element som har en symbolisk funktion – alltså inslag som står för något annat än vad de faktiskt är?

5. Vad skiljer analys av ett foto från analys av en målning?

När du analyserar ett foto tittar du på kameratekniska aspekter, till exempel bokeh (bakgrundsoskärpa), rörelseoskärpa (som kan användas som en avsiktlig effekt vid t.ex. sportfotografering) och synfält – är det en stor bildvinkel från ett vidvinkelobjektiv eller ett mer komprimerat synfält från ett teleobjektiv?

När du analyserar en målning tittar du på material och måleriteknik. Är det akvarell, oljefärg eller teckning? Är det en impressionistisk, expressionistisk eller naturalistisk stil, etc.? 

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av