Optimera bilder i Photoshop eller Elements

Så optimerar du blixtsnabbt en bild Photoshop eller Elements

I Photoshop går det blixtsnabbt att justera ljusheten i delar av en bild. Här visar vi hur du på mindre än en minut kan markera och lätta upp ett område.

20 oktober 2016

Om du ska markera ett område i Photoshop för hand tar det närmast en evighet. Det bästa verktyget för uppgiften är Snabbmarkering, som vi här använder för att markera och lätta upp ett område på bara några sekunder.

Om du är nybörjare på Photoshop är detta ett av de första knepen som du bör lära dig.

Efter markeringen använder vi Förfina kant, eller Refine edge, för att anpassa övergången mellan markeringen och bakgrunden. Det har flera fördelar, bland annat blir resultatet både skarpare och snyggare. Välj slutligen Nivåer, eller Levels, för att lätta upp området genom att göra mellantonerna och högdagrarna ljusare.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av