Format för bildfiler
© Shutterstock.com

Få koll på filformaten för bildfiler

Både i kameran och vid datorn kan du välja olika filtyper som bilderna ska sparas i, men vad ska du välja? Här får du en överblick över de viktigaste formaten.

17 juli 2022 av Kristoffer Engbo

Det finns en mängd olika format för bildfiler, och vart och ett har sina fördelar och nackdelar. Därför är det inte alltid helt enkelt att välja vilka format du ska spara dina bilder som i kameran eller i datorn. Det beror nämligen på vad bilderna ska användas till.

Nedan får du en översikt över de vanligaste formaten och deras fördelar och nackdelar.

>Läs även: 4 gratisprogram för bildbehandling 

Gif

Detta format är särskilt lämpligt för små bilder med lite rörelse i som ska användas på nätet. Man kan även spara gif-bilder med transparenta områden. Bilderna kan dock bara innehålla ett mycket begränsat antal färger, så bildkvaliteten är låg.

Fördelar: Används mycket på nätet, kan visa rörelse och transparens.

Nackdelar: Låg bildkvalitet, bilder med rörelse kan ta mycket utrymme.

Heif

Flera kameror och mobiler kan nu spara i heif-format, ett komprimerat format med samma bildkvalitet som jpeg men som tar ungefär hälften så stort utrymme. Dessutom kan heif-filer innehålla rörelse. Filändelsen på heif-filer är ofta heic. Formatet är dock ännu inte särskilt spritt, så det är inte alla enheter och program som kan läsa det.

>Läs även: Den bästa appen för bildbehandling

Fotograf med mobil

Många mobiler kan spara foton i heif-format. Det är en stor fördel om du tittar på bilderna på mobilen, där formatet sparar utrymme, men det kan vara krångligt om du ska visa upp dem på andra enheter.

© Shutterstock.com

Fördelar: Heif tar väldigt lite utrymme med tanke på den höga kvaliteten. Kan innehålla rörelse.

Nackdelar: Ännu inte så vanligt. Kan vara lite tyngre att använda än exempelvis jpeg. Är ett komprimerat format.

Jpeg

Det är 30 år sedan jpeg introducerades, och det är idag ett väldigt vanligt format eftersom det inte kräver särskilt stort utrymme och kan visas på alla enheter. Det är ett komprimerat bildformat och du kan välja hur hård komprimeringen ska vara. Hård komprimering ger liten filstorlek men låg bildkvalitet, medan en lägre grad av komprimering ger större filer men också en mycket hög bildkvalitet. 

Jpeg-bild

Jpeg-komprimeringen går bland annat ut över små nyansskillnader på himlen. Till vänster har filen låg komprimering och till höger hård komprimering. Den hårda komprimeringen har lett till svaga ränder på himlen. Däremot är filen ungefär en sjättedel så stor.

Fördelar: Mycket vanligt och erbjuder fin kvalitet i förhållande till storleken.

Nackdelar: Kan inte innehålla lager. Större filer än heif-formatet. Komprimering påverkar bildkvaliteten negativt.

Png

Detta format är särskilt lämpligt för bilder på internet, och bilderna kan innehålla transparens.  Bildkvaliteten kan bli mycket hög, men filerna kan bli stora och därmed sega att öppna om man sparar med förlustfri komprimering. Därför är den bäst lämpad för bilder med transparens.

Fördelar: Har hög kvalitet och kan innehålla transparens.

Nackdelar: Ger relativt stora filer.

Psd

Psd är Photoshops eget filformat. Här sparas bilderna utan förstörande komprimering, vilket betyder att bildkvaliteten bevaras, och du kan spara med lager. Du kan dessutom spara bilder med 16 bitar, vilket ger ett större färgdjup än med det vanliga 8-bitarsformatet som t.ex. jpeg använder. Därför är psd-formatet bra för bildbehandlingsprojekt.

Filerna kräver dock en hel del utrymme, speciellt om de har många lager. Om filen är större än två gigabyte kan du i Photoshop välja Large Document Format som har filändelsen psb men som i övrigt motsvarar psd. Även om psd är Photoshops eget format går det bra att läsa filerna i vissa andra program.

Panelen Lager i Photoshop

Psd-filen sparar alla lager från panelen Lager i Photoshop, så att de fortfarande finns kvar när du öppnar bilden igen.

Fördelar: Psd sparar bilder med lager och med hög bildkvalitet

Nackdelar: Psd-filerna tar mycket utrymme och kan inte läsas i alla program

Raw, råformat

I många kameror kan du välja att spara bilderna i råformat som innehåller helt obearbetade bilddata. Det är kort sagt information om hur mycket ljus som träffade varje enskild pixel vid fototillfället. Det ger betydligt bättre möjligheter till bildbehandling, där du kan få fram mycket detaljer och reglera färgerna exakt. 

>Läs även: 9 tips för att bli en bättre fotograf

Råfiler är därför endast lämpliga för bildbehandling, där man vanligtvis konverterar dem till jpeg, och filerna kan inte läsas av alla program. Med några få undantag kan du inte heller spara i råformat från ett bildbehandlingsprogram. 

Varje kameramodell skapar unika råfiler, så när en ny kamera kommer ut på marknaden måste bildbehandlingsprogrammen uppdateras innan de kan öppna filerna.

Filändelsen på råfiler varierar från kameramärke till kameramärke. Canons heter till exempel cr3, Nikons heter nef och Sonys heter arw. 

Råbild i Photoshop

I program med inbyggd råkonverterare, t.ex. Photoshop, kan du justera råbilderna och sedan spara dem som bland annat jpeg-bilder.

Fördelar: Optimal bildkvalitet från kameran. Du kan få fram mycket detaljer vid datorn.

Nackdelar: Filerna tar förhållandevis stort utrymme och kräver bildbehandling.

Tiff

Vill du spara i hög kvalitet utan kvalitetsförlust är tiff-formatet ett bra val. Filerna kan komprimeras utan att kvaliteten påverkas och du kan spara i 16 bitar samt med lager. Samtidigt kan tiff-formatet läsas av många program. Filerna blir dock stora och är vanligtvis fem-tio gånger större än exempelvis jpeg.

Fördelar: Bilder kan sparas med lager och med hög kvalitet. Kan läsas av många program

Nackdelar: Filerna kräver stort utrymme – speciellt med lager.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av