En skadad bildsensor eller ett felkalibrerat objektiv kan försämra bildkvaliteten.
Felsök din kamera.

Det syns inte alltid tydligt att det är fel på kameran eller objektivet. Genom en metodisk undersökning kan du få svar.

© Shutterstock.

Så felsöker du din kamerautrustning

Din kamera presterar inte optimalt om det finns skador på sensorn, autofokusen eller objektivet. Här visar vi hur du kan kontrollera att de fungerar som de ska.

23 augusti 2023 av Rasmus Elm Rasmussen

Kanske får du bilder med fläckar, kanske får du dålig skärpa, kanske är autofokusen ur form, trots att alla inställningar verkar vara korrekta.

Detta kan vara tecken på defekter i kamera eller objektiv. Här visar vi hur du testar din utrustning för att hitta eventuella fel.

1. Testa sensorn

Bildsensorn är den mest sårbara delen av kameran. Den är vanligtvis väl skyddad bakom ett lock eller ett objektiv, men ibland måste du öppna kameran och blotta den, och då kan den utsättas för smuts och mekanisk påverkan.

En skadad sensor ger bilder av dålig kvalitet, och du kan själv undersöka om den är skadad.

Sätt kameran på ett stativ och fotografera föremål i olika färger, t.ex. en blå himmel (men inte mot solen), en gul vägg eller liknande. Kameran ska vara inställd på programmet Manuell.

Ställ in ISO 100 för att undvika att bildkvaliteten försämras på grund av brus. Välj också en liten bländaröppning, eftersom det är lättare att upptäcka brister i svagt ljus.

När du har tagit 5-6 bilder öppnar du dem i ett bildbehandlingsprogram och zoomar in. Om du ser horisontella linjer eller färgfläckar betyder det att sensorn är skadad. Om så är fallet måste den bytas ut.

Om du istället ser mörka fläckar och suddiga cirklar är sensorn förmodligen bara dammig eller smutsig. Du kan rengöra den själv. 

2. Kolla objektivet

Objektivet är lika viktigt för bildkvaliteten som kamerasensorn, men på ett annat sätt. Om du hela tiden får suddiga bilder eller för mycket vinjettering bör du kontrollera att objektivet fungerar som det ska.

Placera kameran på ett stativ framför ett testmotiv. Motivet kan vara ett testdiagram, som nedan, eller något annat motiv som ger dig en tydlig känsla av skärpa och symmetri. En bokhylla eller en tegelvägg fungerar utmärkt.

Ta bilder av testmotivet vid kamerans alla bländaröppningar. Om det är ett zoomobjektiv ska du även ta bilder vid objektivets båda yttre brännvidder och tre brännvidder däremellan. Öppna bilderna i ditt redigeringsprogram och kontrollera om det finns avvikelser i skärpa och vinjettering.

Om du hittar fel ska du returnera objektivet och be om ett nytt, om garantin fortfarande gäller. Om det är ett äldre objektiv bör du fundera på om du vill betala för en reparation, som kan bli ganska dyr.

Du kan läsa mycket mer om att testa dina objektiv här.

Ställ in bländaren på max och vrid fokusringen långsamt, för att se hur skärpan uppträder när fokusen är inriktad mot punkten i mitten.
Objektivtest.

Öppna bländaren helt och rikta fokusen mot punkten i mitten för att se hur jämnt skärpan samlas runt punkten när du långsamt vrider på fokusringen.

© Pentax.

3. Hitta fel i autofokusen

Autofokusen är också en känslig del av kameran som kan drabbas av fel och brister. Om kameran har svårt att fokusera och du hela tiden får oskarpa bilder som borde vara knivskarpa, då bör du testa om autofokussystemet fungerar som det ska.

Problem med autofokusen beror ofta på fel i kommunikationen mellan kameran och objektivet. Det kan därför vara bra att börja med att kontrollera om felet kan härledas till något fysiskt hinder, t.ex. smuts i fattningen mellan kamera och objektiv. Det kan också finnas smuts på autofokussensorn, som sitter tillsammans med kamerasensorn inuti kameran bakom objektivet. Rengöring av dessa delar kan vara lösningen på problemet.

Problem med autofokusen kan också bero på att objektivet är felkalibrerat. För att kontrollera om objektivet är rätt kalibrerat i förhållande till kameran kan du använda ett testdiagram, på engelska kallat test chart eller focus chart. Det visar om objektivet fokuserar för långt fram eller bak när du fokuserar på testdiagrammet med autofokusen. Ta några bilder, öppna dem i ett redigeringsprogram och zooma in för att kontrollera detta.

När du har fastställt om autofokusen är felkalibrerad kan du justera inställningen i kameran, under inställningar av AF-mikrojustering. Om skärpan är för långt fram justerar du till ett positivt värde, och tvärtom om skärpan ligger för långt bak.

Kolla om kamera och objektiv har god kontakt med varandra, om du upplever fel i autofokusen.
Objektiv och kamera.

Fel i autofokusen kan ofta spåras till kopplingen mellan objektiv och kamera.

© Shutterstock.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av