Reklam med stort tryck.

Hur mycket kan du egentligen förstora dina foton innan det går ut över kvaliteten? Det svarar vi på i den här artikeln.

© Shutterstock // Bonnier Digital FOTO

Hur stora bilder kan jag skriva ut?

Om du är intresserad av att göra jättestora utskrifter, är det bra att veta hur mycket du kan skala upp dina foton. Här kan du läsa om hur stora utskrifter du kan göra av dina bilder – utan att kompromissa med kvaliteten.

12 juli 2018

Kanske har du undrat hur stora bilder du egentligen kan skriva ut. Det korta svaret är att det beror på antalet pixlar i din kamera samt skrivarens kvalitet.

Hur dessa två hänger ihop går vi igenom i den här artikeln, där vi även svarar på dessa frågor:

pixel öga

På denna närbild av ett öga kan man se de enskilda pixlarna på skärmen. Varje pixel består av tre färger: blått, grönt och rött.

© Shutterstock
pixel öga

I den här bilden av ett öga kan man se de enskilda pixlarna på skärmen. Varje pixel består av tre färger: blått, grönt och rött. En skrivare fungerar i princip på samma sätt, förutom att den lägger små droppar av färg på papperet.

© Shutterstock

Vad betyder megapixlar i kameran?

Det finns några grundläggande faktorer som är viktiga att förstå. Den första är megapixlar

Megapixel är nästan alltid bland det första som kameratillverkarna framhåller när du ska köpa en av deras produkter.

Antalet megapixlar i ett foto betyder i grund och botten hur många färgade punkter som finns i bilderna från din kamera.

De flesta kameror tar bilder med sidförhållandet 3:2. Det vill säga ett förhållande på 1,5. 

Det innebär att den ena sidan av bilden är en och en halv gång så lång som den andra.

När du vet kamerans antal pixlar kan du räkna ut hur många pixlar dina bilder har på varje ledd.

Om din kamera till exempel har 24 megapixel innebär det att du tar bilder med 6 000 x 4 000 pixlar.

Och om du multiplicerar antalet pixlar på bredden och höjden får du givetvis det totala antalet pixlar. Antalet pixlar är viktigt att känna till när du skriver ut bilder.

Vad innebär antalet megapixel i min kamera?

De flesta kameror tar bilder med sidoförhållandet 3:2. Det betyder att bildens långsida är en och en halv gånger längre än kortsidan.

Utifrån kamerans angivna pixelantal kan du beräkna mur många pixlar som bilderna har på lång- respektive kortsidorna. Om du har en kamera med 24 megapixel, betyder det t.ex. att du tar bilder med 6000 x 4000 pixels utmed sidorna.

På samma sätt får du naturligtvis också fram det totala antalet pixlar genom att multiplicera antalet pixlar på sidorna. Detta är viktigt när man ska skriva ut bilder.

Vad betyder dpi när jag ska skriva ut bilderna?

När man skriver ut bilder kommer man i kontakt med termen dpi. Det betyder prickar per tum på ett papper. Ju närmare du befinner dig utskriften som du granskar, desto fler detaljer kan dina ögon uppfatta, och då behöver du ett högre antal dpi.

Generellt brukar man säga att det finns cirka fyra nivåer av dpi. 300 dpi ger en väldigt fin kvalitet, 200 dpi är en hög kvalitet och 100 dpi är okej men räcker inte för att skriva ut bilder som man vill ha i fin kvalitet. Slutligen finns det dpi över 300 som används vid exempelvis tryckta bilder i tidningar. Här på Bonnier Digital FOTO använder vi t.ex. 305 dpi när vi trycker bilder.

> Läs också: Är dpi och ppi samma sak? 

skrivare med foton

Bland skrivare pratar man ofta om tre typer. Laser samt de båda typerna av bläckskrivare där den ena färgar in papperet och den andra lägger färgerna ovanpå papperet.

© Shutterstock
Utskrivna bilder.

Alla nyare digitalkameror och spegellösa systemkameror kan enkelt skriva ut i A4-format. Det är först när du förstorar ytterligare som du bör känna till kamerans begränsningar. 

Vad ska jag använda pixlarna till?

När du känner till antalet pixlar i dina bilder vet du också hur stora bilder du kan skriva ut.

Det kan lätt ta reda på hur stora fotoutskrifter du kan göra med hjälp av en enkel ekvation där du helt enkelt multiplicerar det valda dpi-värdet med utskriftens storlek.

Allra enklast blir det om du räknar med tum i stället för centimeter. Då motsvarar en tum cirka 2,5 centimeter.

Sedan gäller följande: utskriftens längd i tum x dpi = det minsta möjliga antalet pixlar som krävs.

Så, om du ska skriva ut en A4-sida ska du räkna med 8 och 11 tum. Genom att multiplicera de båda siffrorna med 300 dpi, kan du räkna ut att du behöver en bild med 2400 x 3300 pixlar, det vill säga knappt 8 megapixel.

Om du ska skriva ut i en lägre kvalitet behöver du naturligtvis bara multiplicera med 200 eller 100 dpi i stället för 300 dpi.

> Vill du vara säker på att få snygga utskrifter? Du som prenumererar på Bonnier Digital FOTO får 25 % rabatt på fotoböcker och förstoringar på premiumpapper hos CEWE. Det är enkelt, och du kan vara säker på att resultatet blir bra!

Photoshop underlättar fotoutskrifterna

Vi medger att det kan kännas lite komplicerat att behöva räkna med tum, centimeter och dpi. I stället för att använda miniräknaren kan du få hjälp av Photoshop.

Genom att klicka på Bild i menyraden och sedan Bildstorlek får du upp en dialogruta på skärmen.

Här kan du fylla i Upplösning så att det står t.ex. 200 eller 300 Pixlar/tum. Då ändras antalet centimeter beroende på hur sort värde du anger i fältet Upplösning.

Vad betyder dpi när jag skriver ut bilder?

När man skriver ut bilder arbetar man med begreppet dpi. 

Det betyder bildpunkter per tum på ett papper. Ju närmare du tittar på en utskrift, desto mer detaljer kan dina ögon uppfatta och desto fler dpi behövs.

Generellt säger vi att det finns cirka fyra nivåer av dpi. 

300 dpi ger riktigt hög kvalitet, 200 dpi ger god kvalitet och 100 dpi är okej men inte tillräckligt bra för utskrift av bilder som ska ha fin kvalitet. 

Slutligen finns det dpi över 300 som används för utskrivna bilder i till exempel bättre tidskrifter. På Bonnier Digital FOTO använder vi till exempel 305 dpi för våra bilder.

> Läs även: Är dpi och ppi samma sak? 

skrivare med foton

När det gäller skrivare talar man ofta om tre typer. Laser och två olika typer av bläckskrivare. Den ena typen av bläckskrivare färgar in pappret, medan den andra lägger färgen ovanpå pappret.

© Shutterstock
så ser du storleken på din utskrift utifrån bildens upplösning

Vi kan skriva ut den här testbilden i 54x 36 centimeter vid 200 dpi. Om vi istället väljer 300 dpi blir utskriften bara 36 x 24 centimeter.

© Bonnier Digital FOTO

Hur gör jag om jag vill skriva ut en stor bild?

Vi kan använda oss av ett exempel: Du vill skriva ut en plansch på cirka 20 x 28 tum. Det motsvarar 50 x 70 centimeter.

Om du använder Photoshop och våra beräkningar som hjälp inser du snabbt att din kamera behöver kunna ta bilder med 50 megapixel.

Men de flesta har inte någon kamera med så hög upplösning, och den typen av kameror är väldigt, väldigt dyra.

Om du däremot har en relativt normal kamera med 20 megapixel, kan du emellertid vara helt lugn. Du kan ändå skriva ut en stor bild utan problem, för större bilder behöver inte nödvändigtvis skrivas ut i allra högsta kvalitet.

Det är nämligen så att ju längre bort från en bild som du kommer, desto lägre upplösning krävs. Människoögat ser faktiskt inte någon skillnad.

Om du t.ex. står 20 meter från utskriften, i och med att den hänger på en husfasad, kan du ändå inte urskilja så många detaljer. Därför gör det inte något att pixlarna blir synliga när man skriver ut i större format.

Om du använder vårt fotoexempel från tidigare kan du skriva ut ett foto på 11 gånger 7,2 meter om du anger dpi til 10.

> Läs allt om fotoskrivare här

Vad har man pixlarna till?

När du känner till antalet pixlar i dina foton vet du också hur stora bilder du kan skriva ut.

Du kan enkelt räkna ut storleken på din fotoutskrift om du gör en enkel beräkning för bredden och höjden på utskriften. 

Här ska du multiplicera din valda dpi med storleken på utskriften.

Det enklaste sättet är att räkna i tum i stället för centimeter. En tum motsvarar ungefär 2,5 centimeter.

Så här räknar du: sidans längd i tum x dpi = antalet pixlar du behöver som minst.

Om du ska skriva ut en A4-sida ska du räkna med 8 och 11 tum. 

Om du multiplicerar de två talen med 300 dpi, ser du att du behöver en bild i storleken 2 400 pixlar x 3 300 pixlar.

Om du vill skriva ut med lägre kvalitet behöver du naturligtvis bara multiplicera med 200 eller 100 dpi i stället för 300 dpi.

Ta reda på avståndet till dina utskrifter

Om du ska närgranska en bild väldigt nära behöver du många dpi, alltså prickar per tum.

Generellt är tumregeln att betraktningsavståndet blir 1,5 gånger bildens diagonal.

En utskriven bild i A2-format har en diagonal på 72,7 centimeter, vilket ger ett avstånd 109,1 cm. Det betyder alltså att du bör betrakta bilden från ett avstånd på 109 centimeter.

> Läs också: Så många pixlar kräver en utskrift i A4

Foto som skrivits ut och hängts på väggen.

Det finns mängder av webbplatser som skriver ut dina foton och där du kan göra riktigt stora utskrifter, och då är det bra att veta vad som faktiskt är möjligt.

© Shutterstock

Hur gör jag för att skriva ut en stor bild?

Vi tar ett exempel: Du vill skriva ut en affisch på cirka 20 x 28 tum. Det motsvarar 50 x 70 centimeter.

Om du arbetar i Photoshop och använder våra beräkningar, ser du snart att din kamera behöver kunna ta bilder med 50 megapixlar.

Nu tänker du säkert att din kamera inte är i närheten av att ha så många megapixlar.

Och det stämmer ju att väldigt få kameror har så många pixlar – och de som har det är extremt dyra. 

Om du däremot har en vanlig kamera med 20 megapixlar, kan du vara helt lugn. 

Du kan skriva ut en stor bild ändå. 

Vid stora format behöver du nämligen inte skriva ut bilderna i mycket hög kvalitet.

Ju längre bort från en bild du kommer, desto mindre dpi behöver du. Det mänskliga ögat kan ändå inte se skillnaden.

Om du till exempel står 20 meter från en utskrift som täcker en husfasad, kan du ändå inte urskilja särskilt många detaljer. 

Därför gör det inget att dina pixlar blir synliga när de skrivs ut i ett stort format.

Om du använder vårt fotoexempel från tidigare, kan du skriva ut ett foto på 7,8 meter gånger 5,8 meter om du använder 10 dpi.

> Läs allt om fotoutskrifter här

Utskrift med astrofoto.

Hos onlinetjänster som Cewe, Foto.com, Photobox, Pixum och Smartphoto kan du via nätet skicka en stor mängd bilder för utskrift, och efter några dagar får du hem dem i brevlådan.

© Shutterstock // Bonnier Digital FOTO

Hur hänger bildkvalitet och avstånd ihop?

Om du ska närgranska en bild krävs många dpi, alltså bildpunkter per tum.

Generellt är tumregeln att betraktningsavståndet ska vara 1,5 gånger bilddiagonalen. 

En utskriven bild i A2-storlek med en diagonal på 72,7 cm ger ett avstånd på 109,1 cm. Det betyder alltså att du bör betrakta bilden på ett avstånd av 109 centimeter.

> Läs även: Så många pixlar kräver en A4-utskrift

bildkvalitet och avstånd

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av