Man placerad i gyllene snittet
Håll utkik efter krysset

Det viktigaste i en bild ska helst träffa ett kryss när man delar in bilden i nio fält, som vi visar här.

Dessa 5 saker bör du undvika i din komposition

Undvik de här fallgroparna när du sätter ihop din bild. Då kan det inte gå fel.

7 september 2021 av Louise Hagemann

När du sätter ögat till sökaren, eller när du bildbehandlar efteråt, måste du fatta ett antal beslut om hur du vill arrangera de element som ingår i motivet.

Här är fem klassiska kompositionsfel du ska försöka undvika:

1. Motivet i mitten

Undvik som huvudregel att placera huvudmotivet, t.ex. en person, ett hus eller en bergstopp, i mitten av bilden. 

Försök i stället att arrangera det viktigaste på den yttersta eller nedersta tredjedelen (eller båda två). Det skapar harmoni och styr ögats fokus i rätt riktning.

Dela upp bilden i nio rutor genom att föreställa dig två vågräta och två lodräta linjer. Det viktigaste i motivet ska helst placeras längs med linjerna, gärna i krysset.

2. Inget blickfång

Storslagna landskap eller vackra solnedgångar är fantastiska motiv, men ofta blir de väldigt tomma. Ögat flackar och vet inte var det ska vila på.

Stentempel i bergslandskap
Kom ihåg förgrunden

För att undvika plana, enhetliga landskap ska du satsa på blickfång i förgrunden, t.ex. en person, ett träd eller en samling större stenar eller kullar.

Försök i möjligaste mån att placera en person, en upphöjning eller ett träd i landskapet – och till exempel en siluett i förgrunden av solnedgången.

3. Hög horisont

Horisonten ska helst inte skära mitt i bilden så att den delar bilden i två halvor. Det stör lätt uttrycket – såvida det inte finns en särskild poäng med förgrunden.

Försök istället att dra horisonten längre ned mot bildens nederkant så att det blir lugnare och mer plats för de viktigaste elementen.

4. Skärande linjer

Om du inkluderar en person i ditt landskap är det viktigt att han eller hon inte "skärs av" av linjer i bakgrunden, t.ex. trädstammar eller bropelare. 

Satsa istället på att placera personen så att han eller hon ramas in av linjerna – eller ännu bättre, att linjerna leder in mot personen.

5. Alltid horisontellt

De flesta tenderar att vända kameran horisontellt när landskapsbilder ska tas. Naturligt nog, för det är ju så vi ser världen – från sida till sida. Ja, faktiskt kallas det horisontella formatet ofta ”landskap”.

Landskapsbild vertikalt
Vrid kameran 90 grader

Med en bild på högkant kommer åskådaren att se den uppåt och nedåt i stället för från sida till sida, vilket förstärker djupet i bilden.

Faktum är att ett vertikalt format passar väldigt bra i många landskap och kan bidra till att framhäva speciella kompositioner. Särskilt om det redan finns starka vertikala linjer som träd, byggnader, vindkraftverk eller liknande.

– Och som med allt annat, det gör inget om du begår de här misstagen emellanåt. Ibland är det nämligen just det som ger riktiga pangbilder.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av