Dolomiterna färgrymd

sRGB eller Adobe RGB? Ditt val av färgrymd kan påverka nyanserna i bilderna.

© Shutterstock

Adobe RGB eller sRGB? Så väljer du rätt färgrymd

I kameran kan du oftast välja mellan att fota i färgrymden sRGB eller Adobe RGB. Här förklarar vi skillnaderna mellan de båda färgrymderna och berättar när de är lämpligast att använda.

En färgrymd definierar vilka färger som kan reproduceras i en bild. Men vilken av dem bör du egentligen välja? Adobe RGB eller sRGB?

Färgrymden sRGB är det färgspektrum som kan visas på en datorskärm eller med en projektor. sRGB är också färgrymden som kameran har som standardinställning när du tar jpeg-bilder. 

sRGB är därför bäst val om du ska bildbehandla dina jpeg-filer på datorn.

Skillnad på nyanser i sRGB och Adobe RGB

Färgrymden Adobe RGB har en större färgpalett än sRGB – i synnerhet i färgområdena cyan till grönt samt i orange toner. 

Därför blir Adobe RGB-foton snyggare än sRGB när man skriver ut dem, medan de inte tar sig lika väl ut som sRGB när man visar dem på en skärm. 

Bara ett fåtal skärmar kan återge Adobe RGB korrekt, så om dina bilder ska visas på en dator, t.ex. på en webbplats, bör du använda sRGB.

I och med att Adobe RGB har en större färgrymd än sRGB kan du konvertera Adobe RGB till sRGB – men inte vice versa.

Val av färgrymd sRGB och Adobe RGB.

I kamerans meny kan du snabbt välja mellan de båda färgrymderna sRGB och Adobe RGB. Om du fotograferar i råformat kan du välja färgrymd i efterhand. 

© Nikon

Råformat underlättar valet av färgrymd

Om du fotograferar i råformat behöver du inte tänka på färgrymden vid tagningstillfället. 

Du väljer nämligen färgrymd vid råkonverteringen i t.ex. Camera Raw eller Lightroom. Här spelar det med andra ord ingen roll vilken inställning som kameran har.

När du fotar i råformat får du med alla färgerna. I och med att råformatet inte har någon särskild färgrymd behöver du välja det när du konverterar råfilerna, t.ex. när du ska exportera de färdiga bilderna. 

Det gör du ved att klicka på en länk längst ned i råkonverteraren i Elements och Photoshop. I Lightroom väljer du önskad färgrymd när du ska exportera bilden. 

Det smarta med att fotografera i råformat och välja färgrymd vid export av de färdiga bilderna är att du alltid kan gå tillbaka och välja en annan färgrymd. 

Läs också: 5 bra anledningar till att fotografera i råformat

Vad betyder RGB?

RGB är ett färgschema där grundfärgernas röda, gröna och blå ljus kombineras på olika sätt för att skapa andra färger. 

Det är ett exempel på additiv färgblandning, vilket bland annat innebär att en blandning av två färger blir ljusare än de två färgerna var och en för sig. 

Bland annat kan man åstadkomma vitt genom att blanda de tre grundfärgerna. 

RGB används för att definiera färger på dator. och tv-skärmar.

Källa: Wikipedia.org

Utöka färgrymden ytterligare med ProPhoto RGB

I både Photoshop och Lightroom kan du för övrigt även välja färgrymden ProPhoto RGB med ännu fler färgnyanser. 

Det kan vara en fördel om du arbetar väldigt noggrant med färgerna i dina råfiler innan de ska skrivas ut. ProPhoto kan inte väljas i kameran. 

Om du vill ha bättre koll på bildbehandlingen i Lightroom, Photoshop och Elements, kan du få vår nya kursbok "100 tips och kurser" med posten med två nummer av Bonnier Digital FOTO för bara 49 kronor + porto. Totalt 98 kronor. Läs mer om boken här.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av