stort objektiv
© Shutterstock

Två funktioner du behöver känna till på ditt teleobjektiv

Många teleobjektiv har knappar som kan vara svåra att förstå om man inte har använt ett tele tidigare. Här får du förklaringen till två av knapparna.

Det finns mycket att hålla reda på och lära sig när man börjar fotografera med längre teleobjektiv. Bland annat kan knapparna kännas svåra att förstå.

Men i den här artikeln förklarar vi två av de förvirrande knappar som finns på långa teleobjektiv.

Värt att notera är att alla knappar inte finns på alla teleobjektiv och att deras beteckningar kan skilja mellan kamerasystemen.

1. Mode-reglaget 

Denna knapp har ofta tre lägen, som på de flesta objektiv anges med siffrorna ett till tre.

Bakom varje siffra döljer sig en inställning av objektivets bildstabilisering som är avsedd för specifika situationer, och ofta är det första läget avsett för lugna rörelser vid fotografering utan stativ.

Denna funktion är vanligtvis användbar när ljuset är svagt, t.ex. i skymningen under den blå timmen eller liknande.

Reglagets nästa läge är till för panorering. Det innebär alltså att om du ställer reglaget i det läget så kommer bildstabiliseringen att ha lättare att stabilisera din bild när du svänger kameran i sidled vid panoreringar.

Den funktionen kan bland annat användas för att fånga snabba motiv som racerbilar och cyklister med längre slutartid, så att bara bakgrunden blir otydlig på grund av rörelseoskärpa.  

Det sista läget som brukar finnas på Mode-reglaget är till för att fånga oförutsägbara motiv som flygande insekter, rovfåglar på jakt eller liknande.

>Läs även Så fungerar bildstabiliseringen i din kamera

teleobjektiv med många knappar hålls upp i varmt ljus

Om du på förhand vet vad du ska fotografera kan du ställa in objektivet efter det när du packar kameraväskan. 

© Shutterstock

2. Reglage för autofokusgräns

Heter ofta ”Limit”, vilket syftar på att knappen begränsar området där autofokussystemet arbetar.

Det är en bra funktion som gör att man kan undvika att objektivet jagar fokus från närgränsen till oändligt, om motivet till exempel finns inom 10 meters avstånd.

Knappen har vanligen tre lägen. Det första är ”Full”, vilket betyder hela området från objektivets närgräns ut till oändligt.

Med de andra två lägena väljer man spann inom objektivets hela fokusområde. Det kan vara området närmast objektivet, t.ex. 2 meter till 10 meter, respektive området från 10 meter till oändligt.

Väljer du ett av de två begränsade områdena kan du få snabbare autofokusering, eftersom kameran inte behöver leta efter motivet i det område som har uteslutits.

Ett exempel kan vara en fotbollsmatch eller ett racinglopp där det garanterat är mer än 10 meter från fotografens plats på läktaren och ner till banan.

Racerbil på bana fotograferad med långt teleobjektiv på lång slutartid

Du kan alltid kombinera objektivets funktioner. Den här racerbilen fångas lämpligen med Mode-knappen inställd på panoreringsläge och Limit-knappen inställd på 10 meter till oändligt. 

© Shutterstock

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av