Bli snabbare med snabbkommandon

Vi har satt samman de viktigaste snabbkommandona för Photoshop, Lightroom, Elements, Mac OS och Windows, så att du kan effektivisera arbetet med dina bilder.

15 mars 2016

Din bildbehandling blir mycket effektivare när du använder snabbkommandon i stället för att leta runt i menyer med hjälp av muspekaren. Här får du de viktigaste genvägarna till Photoshop och Photoshop Elements, Lightroom och Windows. Du kan använda samma snabbkommandon på Mac-datorer som på Windows, fast då ska du använda cmd-tangenten i stället för Ctrl.

Photoshop/Photoshop Elements

Ctrl + L = öppnar Nivåer 

Ctrl + U = öppnar Nyans/Mättnad 

Ctrl + 1 = zoomar in bilden till 100 procent 

Ctrl + 0 = visar hela bilden på skärmen 

Ctrl + J = kopierar det aktuella lagret 

Ctrl + D = avlägsnar en markering 

D = väljer svart som förgrundsfärg och vitt som bakgrundsfärg 

X = byter plats på förgrunds- och bakgrundsfärg 

Alt + högerklick + flytta muspekaren uppåt eller nedåt = ändrar penselns hårdhet 

Alt + högerklick + flytta muspekaren åt höger eller vänster = ändrar penselns storlek

Lightroom

G = visar miniatyrer i modulen Bibliotek 

F = visar bilden i helskärm 

D = öppnar modulen Framkalla 

R = aktiverar beskärningsverktyget 

M = aktiverar Övertoningsfilter i modulen Framkalla 

K = aktiverar Justeringspensel i modulen Framkalla 

Z = visar den valda bilden i 100 procent, tryck på Z igen för att zooma ut

Windows

Windows-tangent + E = Öppnar Utforskaren 

Windows-tangent + M = Minimerar alla fönster 

Alt + Tab = växlar mellan öppna program 

Alt + F4 = avslutar det aktuella programmet

Mac OS X

cmd + M = minimerar det aktuella fönstret 

cmd + W = stänger det aktuella dokumentet 

cmd + Q = stänger det aktuella programmet 

cmd + Tab = växlar mellan de öppna programmen

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av