Panasonic Lumix DC-S1H

Panasonic Lumix DC-S1H är en spegellös systemkamera med många avancerade videofunktioner.

Lär dig förstå de kryptiska videobegreppen

Kameratillverkarna trycker hårt på video-funktionerna och använder speciella begrepp när de lanserar nya spegellösa systemkameror. Vi förklarar vad de kryptiska beteckningarna betyder.

1 februari 2022 av Kristoffer Engbo

Nya spegellösa systemkameror kan spela in video med extremt hög kvalitet och tillverkarna berättar gärna om videofunktionerna. Det finns dock många begrepp som kan vara svåra att förstå.

Här går vi igenom några av de vanligaste, för att visa vad de betyder för filmklippen.

4:2:2 10 bit

Den här beteckningen med en massa siffror handlar om hur mycket färginformation som sparas. Normalt används 4:2:0 8 bit, men i vissa kameror kan du välja 4:2:2 10 bit. Det ger framför allt bättre möjligheter vid redigeringen, men filerna blir större.

All-I

När inspelningarna sparas kan de enskilda bilderna komprimeras på olika sätt. Med All-I kodas varje bildruta, ungefär på samma sätt som med foton, vilket ger en förhållandevis hög kvalitet men samtidigt kräver rätt mycket minne.

DCI

Upplösningen 4K betecknar ett par nästan identiska men olika upplösningar. Tv-apparater har vanligtvis 4K UHD på 2 160 x 3 840 pixlar. 4K DCI, som också kallas C4K, är lite bredare och används till exempel för 4K på biografer. Här är upplösningen 2 160 x 4 096 pixlar.

DCI vs UHD

4K-formatet DCI är något bredare än UHD. Med DCI får man extra ytor på sidorna, här markerade med en mörk ton.

H.264

Ett mycket vanligt sätt att koda video i filer. Ger fin kvalitet, och filerna är förhållandevis små. H.264 kallas även AVC.

>Läs även: 3 kompositionsregler du måste känna till

H.265

En nyare codec som numera används i många kameror och mobiler och som är ännu mer effektiv än H.264, vilket betyder att du får hög kvalitet i filer som kräver mycket lite lagringsutrymme. Kallas även HEVC.

HLG

Står för Hybrid Log Gamma, ett format för HDR-inspelningar som kan användas direkt och inte kräver justeringar i redigeringen.

IPB

Precis som All-I är detta ett komprimeringsformat. Här är det inte varje enskild bild som kodas utan bara de områden som förändras mellan bilderna. Det tar mindre plats än All-I, men kvaliteten blir inte riktigt lika hög.

Log

Detta är en så kallad gammakurva som ger ett mycket nedtonat uttryck med dämpade färger. Det passar utmärkt för efterföljande videoredigering där man arbetar med färger och kontrast genom så kallad color grading, eller färggradering. 

Det är vanligt att kameratillverkarna har egna log-typer; bland annat har Nikon N-Log, medan Sony har S-Log och Panasonic V-Log. Inställningen ska endast användas om du färggraderar vid redigeringen.

Se även: Få tips om videoinspelning i videoserien Fotoskolan

Long GOP

Liksom IPB komprimerar Long GOP filerna genom att analysera vad som förändras mellan varje bildruta. Beteckningen står för Long Group of Pictures. Filerna blir mindre utrymmeskrävande än med All-I men kvaliteten är inte riktigt lika hög.

XF-AVC

Canon ligger bakom detta videoformat, som framför allt är avsett för proffsiga 4K-inspelningar.

XAVC

Det här videoformatet kommer från Sony, och det används bland annat för 4K-inspelningar. Den nya versionen XAVC HS använder effektiv H.265-kodning.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av