Kameror

EU-bestämmelser bakom längden på videoklippen

Du kanske har utgått ifrån att begränsningen på 29:59 minuter för videoklipp på kameran beror på tekniska faktorer, men så är det inte. Längden beror på EU-bestämmelser.

5 juli 2016

Om du vill spela in en längre videosekvens med spegelreflexkameran kommer du snart att märka att du bara kan spela in en knapp halvtimme.

Du kanske utgår ifrån att det beror på tekniska faktorer, som hur mycket man kan utsätta bufferten eller ljussensorn för.

Men så är det inte. Kameran tål mycket väl att spela in video under längre tid än knappt 30 minuter.

Förklaringen finns hos EU.

Högre avgift på videokamera

År 2007 skulle Kommissionen definiera skillnaden mellan en kamera och en videokamera.

Poängen med detta var att man ville införa en avgift på videokameror, men inte på vanliga kameror, så tjänstemännen i EU kom överens om att skillnaden måste vara möjligheten att spela in video i över 30 minuter.

Kameratillverkarna klagade inte vidare högljutt, utan rättade sig efter bestämmelserna och såg till att begränsa den möjliga inspelningstiden i kameran. Regeln gäller bara för EU, men det förekommer exempel på att kameror inköpta i USA har samma begränsning.

Spärren finns bara i kamerans programvara, vilket innebär att man kan komma runt den genom att uppdatera kameran med en programvara utan tidsbegränsningen.

Nackdelen är att man inte kan vara 100 procent säker på att den nya programvaran fungerar som det var tänkt, och risken finns att kamerans garanti blir ogiltig.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av