Testa dig själv: Kan du din kamerautrustning?

Har du full koll på dina fotoprylar och på kamerans funktioner? Du får svaret här, plus bra tips om hur du får ut ännu mer av din kamera.

5 december 2014

Det är bara ett fåtal som kan varenda vrå av menysystemet och som kan bli väckta mitt i natten och redogöra för samtliga funktioner i kameran. I detta quiz kan du kolla hur bra eller dålig koll du har på din kamerautrustning. Vi ställer en rad frågor med fyra svarsalternativ, men det är bara ett som är rätt. Till sist kan du läsa de rätta svaren och förklaringarna bakom.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av