drönare

Vet du vilka regler som gäller för drönare?

Drönare blir allt billigare, men det finns en massa regler som man måste förhålla sig till innan du går i väders. Bland annat får du inte flyga upp och fotografera ditt eget hus om du bor i ett tättbebyggt område.

7 oktober 2014

Som ägare till en drönare finns det en mängd olika regler att förhålla sig till. Så länge användningen kan räknas som renodlad hobbyverksamhet krävs i nuläget inga extra tillstånd, förutom om du vill filma under flygningen, för då behöver du söka tillstånd från Länsstyrelsen. För hobbyflygning hänvisar Transportstyrelsen till de olika regler som gäller hos de olika orternas respektive modellflygorganisationer. I övriga fall finns det dock en massa olika regler som man måste ta hänsyn till. Nedan har vi samlat en rad regler som gäller vid flygning av drönare som väger mindre än 7,0 kilo:

• Vid konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartygssystem krävs Transportstyrelsens tillstånd. • Flygning får bara ske så att drönaren är väl inom synhåll för piloten. • Flygning får inte ske vid mörker. • Innan en flygning genomförs ska operatören upprätta ett flyg- och säkerhetsområde på minst 50 m från människor, djur och egendom. • Högsta tillåtna flyghöjd: 120 m. • Drönaren måste vara försedd med ett inbyggt felsäkerhetssystem som när som helst kan avbryta flygningen.

Drönarnas framtid är osäker För närvarande arbetar man inom EU för att ta fram ett gemensamt regelverk vid användning av civil användning av drönare. Med andra ord kan ett flertal olika restriktioner med avseende på säkerhet och krav på ansvarsförsäkringar komma att införas. I sådana fall är det ditt ansvar att hålla dig ajour med detta.

Man kan läsa de specifika reglerna hos Transportstyrelsen genom att klicka här

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av