Kameradrönare
© Shutterstock

Reglerna för kameradrönare ändras

Regeringen reagerar på den omfattande kritiken.

7 april 2017

Vi har tidigare skrivit om de restriktiva reglerna för användning av kameradrönare, regler som gör det svårt för privatpersoner och företag att flyga med kameradrönare utan att bryta mot lagen. Detta sedan Högsta förvaltningsdomstolen i höstas slog fast att kameraövervakningslagen skulle tillämpas.

Utslaget från domstolen utlöste genast kritik

Många företag som använder drönare i sin verksamhet fick radikalt ändrade villkor, och det dröjde inte länge innan regeringen började fundera på en lagändring. Nu har ett förslag till en lagändring presenterats. Den föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Förslaget innebär att kameradrönare inte ska behöva tillstånd om de flygs av privatpersoner eller företag. Myndigheter ska dock söka tillstånd även i fortsättningen. För att skydda den personliga integriteten vill regeringen att personuppgiftslagen ska tillämpas i stället för kameraövervakningslagen. 

Den som använder en drönare utrustad med kamera måste då flyga kameradrönaren på ett sådant sätt att ingen kränkning uppstår. 


Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av