Skanna dior och negativt med gott resultat

De gamla filmbilderna löper stor risk att försvinna, men du kan blåsa nytt liv i dem genom att skanna dem, så att du därmed bevarar dem för eftervärlden. Här får du se hur du bäst gör digitala versioner av dina dior och negativ.

3 november 2013

Ljus, fukt och gaser i luften fördärvar sakta med säkert de gamla analoga filmbilderna. Därför är det en god idé att digitalisera dem, och samtidigt kan du till och med åtgärda en rad skavanker. Till det ändamålet behöver man en skanner med inbyggd lampa för filmskanning. En flatbäddsskanner med filmfunktion kan köpas för under 1500 kronor, och för ungefär det dubbla hittar man en bra specialskanner för film. Det är en fördel att välja en modell med optisk dammborttagning. Funktionen brukar heta Digital ICE, Fare eller iSRD. En sådan gör en extra skanning av bilden, vanligen med infrarött ljus, och registrerar damm och repor i ytan. Därefter korrigerar skannerprogrammet de områden som innehåller damm och annan smuts, så att man slipper lägga en massa jobb på detta i bildbehandlingen.

När du ska skanna dior och negativ bör du välja en upplösning mellan 2400 och 3600 ppi. Det förstnämnda räcker för utskrift av negativ på 24 x 36 mm i god kvalitet i A4. På många skannrar kan man välja en ännu högre upplösning, men det innebär längre skanningstider, och du kan ändå inte få fram fler detaljer ur en vanlig filmbild vid högre upplösning än 3600 ppi. Har skannern optisk dammborttagning ska du komma ihåg att aktivera den i skannerprogrammet. I regel bör man inaktivera extraskärpning, då det är bättre att applicera detta i den efterföljande bildbehandlingen. Många skannrar har också en funktion för automatisk korrigering av färger, och här får man prova sig fram. Hur bra det blir kan nämligen variera från bild till bild. Om bilden är mycket mörk eller ljus är det en fördel att justera ljusheten i skannerprogrammet hellre än i bildbehandlingen. Här kan man ofta använda funktioner som Nivåer och Kurvor, som man känner igen från Photoshop.

På det hela taget är det, bortsett från skärpan, en fördel att göra så många justeringar som möljigt vid själva skanningen i stället för i den efterföljande bildbehandlingen. Ofta behöver bilderna dock även justeras något i efterhand, och i den här kursen visar vi hur du kan finjustera en skannad filmbild i Photoshop Elements.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av