Man fotograferar med extern blixt.

En extern blixt har flera användbara funktioner som kan lyfta dina foton till en högre nivå, men det kan vara svårt att förstå många av termerna.

© Shutterstock

Så tolkar du de förvirrande beteckningarna på den externa blixten

Har du också svårt att förstå dig på alla begrepp som är kopplade till externa blixtar? Här förklarar vi namnen på de viktigaste funktionerna.

19 juli 2022 av Jeppe Vestergaard

Det kan vara svårt att orientera sig i alla begrepp när det gäller att förstå den externa blixtens funktioner. 

Här får du förklaringarna till några av de vanligaste funktionerna.

Vad betyder ledtal?

Ledtalet anger styrka. Det vill säga styrkan på den ljusglimt som blixten skickar iväg.

Med ett högt ledtal på exempelvis 60 kan man använda blixten på längre avstånd, och den behöver dessutom kortare tid att ladda om mellan bilderna, eftersom ledtalet också indikerar hur snabbt du kan avfyra blixten igen.

Vad gör zoomfunktionen? 

Denna funktion ändrar ljuskäglan. På Auto-läget anpassas käglan så att den passar till brännvidden, och på det manuella läget kan du koncentrera ljuset.

Genom att trycka på Zoom och vrida på ratten kan du ändra ljuskäglan manuellt. Det sker via en motor i blixthuvudet.

Svartvitt porträtt av man.

Om du har bestämt dig för att ta en eller flera svartvita bilder kan du med fördel använda en extern blixt eller kamerans inbyggda. Blixten brukar ge ett hårt och onaturligt ljus, men faktum är att den också bidrar till att skapa fler nyanser av grått, vilket gör sig riktigt bra på svartvita foton.

© Shutterstock

Vad betyder High-Speed-Sync?

Med High-Speed-Sync kan du använda blixt och en kort slutartid i starkt ljus, till exempel 1/2 000 sekund, samtidigt som du väljer en stor bländaröppning som ger en oskarp bakgrund.

Normalt är synkroniseringshastigheten högst 1/250 sekund.

Vid High-Speed-Sync fördelas den totala spänningen i blixtens kondensator på fler blixtglimtar än en enda.

Det uppfattar inte ögat, och därför verkar det som en enda urladdning. Ljusstyrkan blir dock inte lika stark, så du behöver vara närmare motivet.

> Lär dig hur du använder High-Speed-Sync här. 

Med High-Speed-Sync kan du stoppa tiden ett ögonblick. Cyklisten här har fixerats med en kort slutartid på 1/2 000 sekund. Funktionen är särskilt bra när man vill lysa upp personer mot en ljus bakgrund.

Vad är stroboskopljus?

De stora blixtmodellerna har ofta inbyggt stroboskopljus. Det kallas även Repeating Flash eller RPT.

Här avfyras blixten flera gånger under exponeringen och fungerar därmed som ett blinkande stroboskopljus.

Det är bra om du vill frysa ett motiv flera gånger i samma bild – ofta vid actionmotiv eller kreativa porträtt.

Det bästa resultatet får du i mörker mot en svart bakgrund med mycket långa slutartider.

Stroboskopeffekt på porträtt.

Du kan fixera samma person på flera ställen i bilden om du använder den externa blixtens stroboskopeffekt. Stroboskopfunktionen fungerar bättre än kamerans multiexponering eftersom motivet blir bättre belyst i samtliga steg. 

© Shutterstock

Hur fungerar synkronisering med blixt?

Blixtens standardinställning är att den synkroniseras med kamerans första slutarridå.

Det är den optimala inställningen i de flesta fall, men om man ska fotografera motiv i rörelse och vill vara säker på att rörelseoskärpan är på rätt håll – det vill säga bakom motivet – ska man synkronisera med den andra slutarridån.

Då fyras nämligen blixten av i slutet av exponeringen och fryser fast motivet sist i förloppet. 

Behöver man bekymra sig om blixtens firmware?

På vissa blixtmodeller kan man uppdatera programvaran. Det innebär att man kan framtidssäkra blixten för användning med nya kameramodeller och lägga till fler funktioner.

Vissa modeller kan uppdateras direkt via en usb-kabel, medan man i andra fall laddar ned den senaste programvaran på datorn, varpå man för över den på ett minneskort. 

Vad betyder Master/Slave?

Med funktionerna Master och Slave kan du använda flera blixtar samtidigt för att lysa upp olika områden.

Masterblixten bestämmer när slavblixten avfyras, och masterblixten kan även avgöra om en eller flera slavblixtar ska ställas in på blixtkompensation.

Det är dock inte alla externa blixtar som kan användas som master. 

Däremot kan alla blixtar användas som slavblixt.

Porträtt taget med gelfilter på de externa blixtarna.

Till denna bild har flera externa blixtar använts. Dessutom användes gelfilter som ger ljus i olika färger på modellen. På så sätt kan man färga motivet med olika ljus. 

© Shutterstock

Vad är modelljus?

En del externa blixtar har en inställning som ger ett fast sken på motivet.

Det är bra om du vill kontrollera hur ljus och skuggor faller på motivet innan du tar bilden.

Funktionen heter modelljus eller pilotljus, och du känner kanske igen den från studiolampor. På vissa externa blixtar väljer man funktionen i menyn, medan andra har en särskild knapp.

> Läs även: Så får du bra ljus i dina porträtt med blixtparaplyer. 

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av