Styr blixtljuset perfekt

Blixtens autozoom anpassar ljusets spridning efter brännvidden och optimerar ljuset. Det kan dock finnas goda skäl till att stänga av automatiken, och dem kan du läsa om här.

19 december 2014

Blixttäckning är en genial uppfinning. Blixtens funktion kommunicerar med kamerans automatik, och när du kör din zoomoptik ut till vidvinkel eller in på tele, kan du både se och höra hur blixtreflektorn runt lampan också ändrar inställning. Den ser till att sprida ljuset precis så mycket att bildytan med den valda brännvidden lyses upp helt, men inte mer. Det finns dock goda skäl att ta över kontrollen och ställa in blixttäckningen själv, varför får du svaret på i månadens brevlåda tillsammans med en lång rad andra frågor.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av