Bättre vitbalans

I tredje delen av vår kameraskola lär du dig hur du själv tar makten över kamerans vitbalansinställing. Det är en fördel både när du fotograferar i jpeg och råformat, då färger och exponering blir korrekt återgivna.

Kameran måste alltid förhålla sig till det omgivande ljuset för att återge motivet på rätt sätt. Vitt ska helst återges som rent vitt och inte i någon blå, grön eller röd ton. Vitbalans handlar faktiskt om färgtemperaturer, som kan vara väldigt olika – t.ex. om man tar bilder i soluppgången eller i gråväder. Kameran har en auto-vitbalansinställning som utgångspunkt, och den träffar ofta rätt, men det kan finns tillfällen då man behöver ta kontroll över vitbalansen. Det gäller både jpeg- och råfiler. Färgtemperaturen påverkar nämligen också exponeringen, vilket blir tydligt om du exponerar efter kamerans histogram. Om ljuset verkligen krånglar kan du ta en bild av ett vitt pappersark. I menyn kan du sedan ställa in kameran så att den använder bilden som referens och justerar vitbalansen utifrån den. Referensbilden kan också användas tillsammans med råkonverterarens vitbalansverktyg.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av