Vad är en stor bländare?

Bländaröppningens storlek anges med F-värden. Här kan du läsa hur du tolkar dem.

10 juni 2015

Med stor bländare menas en stor bländaröppning. Så är det både på svenska och på andra språk. Det som förvirrar är att ett stort bländarvärde, t.ex. F22 representerar en liten bländaröppning. Det är för att F22 i själva verket är ett bråktal. Vid bländare F22 har omkretsens på objektivets bländare minskat till 1/22 av objektivets bländaromkrets. Alltså anger det stora bländarvärdet en liten bländare. I Frågelådan kan du också läsa svaren på många andra frågor.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av