Perfekt ljus med spotmätning

En ljus eller mörk bakgrund kan lätt lura kamerans standardljusmätning, men genom att välja spotmätning kan du säkra perfekta exponeringar. Här får du lära dig tekniken.

5 augusti 2015

Som standard använder de flesta kameror evaluerande ljusmätning, även kallad matrismätning. Den funkar fint i de flesta situationer, men när bakgrunden är väldigt ljus eller mörk blir kameran lätt lurad så att t.ex. personer i förgrunden blir för ljusa eller för mörka. Det kan du förhindra genom att i stället välja spotmätning, som bara mäter ljuset i en liten del av motivet.

Här får du se när du ska använda denna ljusmätmetod och hur du gör för att få ännu bättre ljus i bilderna än förut.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av