Bi på blomma fotograferat med DSLR-kamera

Binas dödlighet fortsätter att öka, och nu visar det sig att även makrofotograferna har en del av skulden.

© Shutterstock

Din blixt är en bimördare

Ny forskning visar att det kraftiga ljuset från den externa blixten som många makrofotografer använder är extremt skadligt för det redan hotade honungsbiet. Bonnier Digital FOTO har gjort en guide som makrofotografer kan använda sig av för att undvika att skada bina.

1 april 2018

2/4-2018

April, april! Men du hade kanske redan insett att vår webbnyhet var ett aprilskämt? Du kan hur som helst vara lugn. Makrofotografer är helt ofarliga för honungsbin.

---------------------------------------

Under de senaste åren har biodlare över världen drabbats hårt av massdöd bland bin, och det har lett till svarta rubriker och oro bland forskare att honungsbiet håller på att dö ut. 

Siffror från Sveriges biodlarförening visade 2071 att var femte bisamhälle dog under vintern. Samma budskap kom från Norge, Danmark och Finland. Två stora, internationella undersökningar visade den gången att olika bekämpningsmeldel var den bakomliggande orsaken. 

Men nu kommer en forskargrupp från det bulgariska universitet Plovdiv University med ytterligare en förklaring – och den är djupt oroväckande för de många makrofotograferna som varje sommar går på jakt efter små motiv i trädgården beväpnade med DSLR-kamera och extern blixt. 

Läs mer om makrofotografering här

Blixten orsakar syn- och nervrubbningar hos bina

Den främsta orsaken till bidöden är nämligen det kortvariga men kraftiga ljuset som den externa blixten avger. Forskarna har i en flerårig studie jämfört hälsotillståndet hos bin som lever i isolerade och folktomma områden och bin som lever i tätbebyggda områden. 

Forskarna kunde inte begripa varför så många av bina från de tätbebyggda områdena hade nedsatt syn och kognitiva svårigheter, vilket gjorde det svårare för dem att hitta tillbaka till kupan efter att de hade lämnat den.

"En dag gick det upp ett ljus för oss. Vi testade vår teori med en handfull bin och kunde genast konstatera att de höga ledtalen på 40–55, som flertalet externa blixtar ligger på, helt enkelt gav bina syn- och nervrubbningar", förklarar Zvetan Aleksandrov, doktorand på Plovdiv University.

Om du vill veta hur du fortsättningsvis kan använda blixten vid makrofotografering utan att skada bina har vi satt samman en utförlig guide i Fördelszonen, som du kan ladda ner här. I vanliga fall är innehållet i Fördelszonen bara tillgängligt för prenumeranter, men den här guiden är gratis och tillgänglig för alla som vill undvika att ta dör på en massa bin.

Just nu kan du få ett 3-i-1-objektivpaket till mobiltelefonen med två nummer av Bonnier Digital FOTO för bara 49 kronor. Se erbjudandet här. 

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av