Kameraskolan: Slutarridåer

Kamerans slutarmekanism består av ett antal fina lameller som rör sig i ett visst mönster när kameran exponerar. Hur ridåerna synkar med kamerans blixt har stor betydelse för bildena blir.

15 december 2014

För att kameran ska kunna alstra en bild måste det släppas in ljus till bildsensorn. Det sker med hjälp av kamerans slutare, som med stor precision och under kort tid låter ljuset passera. När man använder blixt är den kortaste möjliga slutartiden ofta 1/250 sekund. Väljer man en kortare slutartid får man svarta ränder på bilden, eftersom den andra slutarridån inte hinner bort från sensorn.

Man kan välja att synkronisera blixten med den första eller andra slutarridån, alltså i början eller slutet av exponeringen. I detta avsnitt av Kameraskolan kan du se vilken betydelse synkroniseringen har.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av