Uppnå helt rätt ljusbalans

När exponeringen måste vara helt perfekt kan du inte lita på kamerans skärm.

Med hjälp av histogrammet kan du vara säker på att alltid få en korrekt exponering.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av