Mycket bättre porträttbilder

Nu tittar vi närmare på ett smart verktyg för att styra blixtljuset, så att du slipper bilder med för lite eller för mycket ljus. Med ett enkelt handgrepp kan du finjustera intill perfektion, så att du kan ta mycket bättre porträttbilder.

5 september 2014

Der finns två sorters kompensation i kameran. I lektion 7 beskrev vi exponeringskompensationen, där man justerar exponeringen i förhållande till ljusmätarens val. Den andra är blixtkompensationen, som finns på de flesta kameror och som gör det möjligt att öka eller minska popup-blixtens styrka. På Nikons kameror håller man in blixtkompensationsknappen och vrider sedan på ratten tills man ser en siffra på displayen längst upp. Hos Canon justerar man blixtkompensationen genom att hålla in iso-knappen och vrida kontrollratten tills man kan avläsa värdet i sökaren. Det funkar också med externa blixtar. Det är nästan omöjligt att förutsäga resultatet, så du måste utnyttja skärmen flitigt.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av