Rädda den ljusa himlen

Med både mörka och ljusa områden i motivet blir himlen lätt urfrätt utan detaljer, men med hjälp av råformat och en smart teknik för markering kan man plocka fram detaljer och färger igen.

10 augusti 2014

Det finns gränser för hur stora ljushetsvariationer en kamera kan omfamna. Så när det finns både väldigt mörka och väldigt ljusa områden i motivet får man köpa att t.ex. himlen blir väldigt ljus om det ska finnas detaljer i de mörka områdena. Men med en råfil och Elements kan man åtgärda problemet.

Genom att göra två justeringar i råkonverteraren, där den ena är anpassad efter himlen och den andra efter förgrunden kan vi få detaljerna på plats. En fördel med denna metod är att vi kan ge himlen och förgrunden var sin vitbalans, så att förgrunden blir varm men himlen bevarar sin fina blå färg. När de två versionerna av bilden har öppnats i Elements ska de läggas samman så att vi ser himlen från den ena och förgrunden från den andra.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av