Hämta fram detaljer ur diset

När dis och dimma smyger sig runt motivet i det öppna landskapet försvinner många av detaljerna. I den här kursen får du se hur du får fram detaljerna och förbättrar färgerna.

27 juni 2014

Dimma och dis kan ge en bra stämning i en bild, men det ställs en del krav på motivet för att den ska bli intressant. Kontrasten är nämligen dämpad, och detaljerna i de ljusa områdena kan försvinna. Är bilden inte lyckad kan du fixa det i Elements. Här är det bäst om du har fotat i råformat, eftersom du då kan plocka fram detaljer och nyanser ur bilden som man inte kan med jpeg. Råbilden öppnar du i Adobes råkonverterare Camera Raw, där du kan korrigera allt från exponering till färger och detaljer.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av