Båt i höstlandskap
Snygga nyanser

Med en speciell teknik skapar du fina övergångar i färgtonerna i dina bilder.

Förbättra bildkvaliteten med speciell teknik

Genom att överexponera dina bilder en aning kan du få bättre bildkvalitet. Här förklarar vi hur du gör och hur det fungerar.

22 september 2021 av Louise Hagemann

En populär teknik hos många fotografer kallas ”Exponering åt höger” eller ”Exposure to the Right” (ETTR) och ger dig så många nyanser och så snygga övergångar som möjligt i dina bilder.

Tekniken går ut på att exponera så att du skjuter histogrammet åt höger, alltså mot en lätt överexponering. Genom att justera slutartid och/eller bländare ska du alltså släppa in så mycket ljus som möjligt, dock utan att högdagrar fräter ur. Det innebär att staplarna i histogrammet inte får kollidera med väggen till höger.

När du sedan bildbehandlar korrigerar du exponeringen tills den matchar ljusintensiteten i bilden.

Resultatet är mindre brus, starkare färger och större dynamiskt omfång.

Det kan verka som en bakvänd process, men den ger goda resultat.

Histogram välexponerat och överexponerat
Kolla histogrammet

På den övre kameraskärmen är motivet välexponerat, vilket syns i fördelningen av staplar i histogrammet. I histogrammet på den nedre skärmen har staplarna flyttats åt höger, dock utan att krocka med kanten, vilket innebär att bilden är lätt överexponerad.

Varför fungerar Exposure to the Right?

Kamerans bildsensor har ett visst dynamiskt omfång som vanligtvis sträcker sig över fem till nio bländarsteg. Alla bländarsteg omfattar dock inte samma mängd toner, för de är nämligen logaritmiska.

Det innebär att varje exponeringssteg fångar upp hälften så mycket ljus som det föregående. I praktiken innebär det att det ljusaste bländarsteget fångar upp hälften av de möjliga tonerna, t.ex. 2 048, för nästa exponeringssteg halveras det till 1 024 och så vidare. Det sjunde bländarsteget fångar därmed endast upp 32 toner.

Överexponering ger högre kvalitet

Om du underexponerar en bild och rättar till den i ett bildbehandlingsprogram, blir övergångar i mörka partier inte så jämna som de skulle kunna vara och risken är högre för att det uppstår bildbrus som försämrar bildkvaliteten.

Om du däremot överexponerar, alltså skjuter histogrammet åt höger, får du mycket mer ljus och därmed fler toner i din bild, vilket innebär att det finns mer data att arbeta med efteråt när du bildbehandlar – och då får du en högre bildkvalitet.

Se det i detalj

Här är vi naturligtvis nere på detaljnivå, och vi måste zooma för att verkligen kunna se skillnaden. Men tekniken är enkel och hjälper dig dessutom att förstå hur det dynamiska omfånget fungerar.

Tekniken är inte lämplig för alla bilder, men den fungerar extra bra på motiv som du har full kontroll över – till exempel landskap. Men var noga med att inte låta högdagrarna fräta ur när du överexponerar.

Och tänk på att fotografera i råformat, så att du får så mycket data som möjligt att arbeta med.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av