Bayer-filter

Mannen bakom färgerna i din kamera är död

Bildsensorn i en digitalkamera är färgblind, men tack vare en uppfinning från 1970-talet kan din digitalkamera göra färgbilder. Mannen som fick bildsensorn att se i färg har nyligen avlidit.

28 november 2012

Digitalkamerans bildsensor kan bara registrera mängden ljus, inte dess färg. Men forskaren Bryce Bayer, som arbetade för Kodak, gjorde det med en smart uppfinning möjligt att få ut färgbilder ur sensorn. Enligt Imaging Resource dog Bryce Bayer den 13 november, men uppfinningen som bär hans namn sitter i de allra flesta av dagens digitalkameror.

Bayer-filtret, som uppfinningen kallas, patenterades i mitten av 1970-talet och är ett mikroskopiskt mönster som ligger framför den färgblinda bildsensorn. Detta består av röda, gröna och blå fält som täcker var sin pixel på bildsensorn. Filtret är genomskinligt, så att pixlarna under de gröna fälten bara registrerar grönt ljus, medan pixlarna under de röda bara registrerar rött.

Då kamerans processor vet vilka färger de enskilda pixlarna har exponerats för, kan den räkna ut den exakta färgen i hela bilden. Hälften av fälten i mönstret är gröna, medan en fjärdedel är röda och en fjärdedel blå. Överrepresentationen av gröna fält beror på att det mänskliga ögat är känsligare för grönt ljus.

Innan Bayer-filtret kom kunde man bara göra färgbilder genom att använda tre olika bildsensorer, men med det fiffiga mönstret klarade man sig med en enda sensor..

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av