Raw-skolan: Färger

Det starka solljuset mitt på dagen får de annars så levande färgerna att framstå med en svag färgmättnad. Vi kan rädda det med en råfil och justera färgerna grundligare än med jpeg.

Färgerna i den opåverkade råfilen kan justeras precis som du vill. Här ser du hur du med hög precision kan säkerställa en lyckad färgmättnad i de tre bildbehandlingsprogrammen Elements, Photoshop och Lightroom. Jobbar man med jpeg har man inte samma möjligheter att justera både färgens styrka och dess mättnad som man har med råformat, men det senare ger varma och levande färger som samtidigt framstår som naturliga.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av