Raw-skolan del 3: Ljus

Kontrasten i bilden är fin, men den är underexponerad med mörka högdagrar. Om man justerar ljuset generellt riskerar man en försvagad kontrast. En råfil ger dock många fler möjligheter.

8 juni 2014

När man justerar ljuset i en bild riskerar man att göra kontrasten svagare. I råkonverteringen kan man förbättra ljuset markant och samtidigt säkerställa en hög kontrast i bilden. I den här kursen visar vi hur man genom att justera exponering och högdagrar i bilden får ett vackert och välexponerat resultat. Här kan du se hur du säkrar bildens ljusförhållanden i de tre bildbehandlingsprogrammen Elements, Photoshop och Lightroom.

Kanske detta kommer att intressera dig ...

Kanske är du intresserad av